Skip to main content

Stabila resultat för Malmös niondeklassare – men fler elever behöver lyckas

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 13:43 CEST

Höga meritvärden och ett kraftigt lyft för nyanlända visar att Malmös skolor lyckas trots utmanande socioekonomiska förutsättningar. Behörigheten till gymnasiet behöver däremot öka och kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga för kommunledningen.

Den första analysen av resultaten för vårterminen 2019 visar att det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio har ökat något, från 219,4 poäng förra året till 219,8 i år. Den största förbättringen står de nyanlända eleverna för. Vårterminen 2018 låg det genomsnittliga meritvärdet för nyanlända på 119,3 poäng. I år ligger meritvärdet på 132,9 poäng. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund ligger meritvärdet kvar på en hög nivå - 230,4 poäng.

Även andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat något, från 75,2 procent vårterminen 2018 till 75,6 procent i år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund är behörigheten högre, 81,3 procent. Denna andel väntas emellertid öka efter genomförd sommarskola.

- Det är mycket positivt att Malmöelevernas skolresultat fortsätter att ligga på en god nivå i nationell jämförelse. Det mest slående är förbättringen för nyanlända, som visar att insatserna för denna grupp är framgångsrika. Däremot är det problematiskt att så många elever inte har de godkända betyg som krävs för att komma in på gymnasiet. Vi vet att den som slutför gymnasiestudier har betydligt bättre chanser på arbetsmarknaden och till egen försörjning senare i livet. Detta kommer därför att vara en fortsatt prioriterad fråga för kommunledningen, säger Sara Wettergren (L), ordförande i grundskolenämnden.

- Elever och lärare ska vara stolta över att skolresultaten ligger på en fortsatt hög nivå. Det är resultatet av många års ihärdigt och konsekvent arbete. Men i glädjen finns det utmaningar. För att varje elev ska klara behörigheten till gymnasiet är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att minska skillnaderna mellan skolor. Vi måste också vara lyhörda mot professionen och deras behov – så skapar vi förutsättningar för att alla barn ska lyckas, säger grundskolenämndens vice ordförande Sanna Axelsson (S).