Skip to main content

Stadens ljus: Sorgenfri har 19 ljusobjekt och 7 andra punkter på programmet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 14:09 CET

Regnbågsstig ett av ljusobjekten under Stadens ljus: Sorgenfri. Foto Johan Moritz

Idag, fredag den 10 februari startar Stadens ljus: Sorgenfri. Det är ett arrangemang som med hjälp av ljus vill visa upp de kvaliteter som finns i området. Arrangemanget pågår mellan den 10–19 februari och förutom att rikta uppmärksamheten mot Sorgenfri vill Malmö stad tillsammans med lokala fastighetsägare och näringsidkare skapa ett arrangemang som är inspirerande och attraktivt för alla Malmöbor.

Efter invigningen idag klockan 16.30 inleds de guidade turerna av installationerna klockan 17. Ljusinstallationerna kan också upplevas på egen hand för den som föredrar det.

På plats runt om i Sorgenfri finns 19 stycken ljusobjekt, varav ett inte är numrerat eftersom det är den befintliga belysningen som finns i hela området. Dessutom finns 7 punkter med händelser under de olika dagarna. Här nedan följer en kort beskrivning av dem. De finns även att läsa om på hemsidan stadensljus.se.

Ljusobjekt

Stadens ljus
Malmö stad har tagit fram en ljusplan som styr hur belysning skall se ut på olika platser i staden. Generellt sett använder vi två olika typer av ljus. Ett gulare ljus som används över bilgator och i ytterområden av staden, och ett mer varmvitt ljus över gator och torg där gångtrafikanter rör sig samt över centrala delar av staden. I samband med ”Stadens ljus: Sorgenfri” har Malmö stad gjort en översyn av belysningen och bytt ut alla armaturer i området mot nya armaturer med ett varmvitt ljus. Totalt har ungefär 100 armaturer bytts ut på befintliga stolpar och dessutom har området kompletterats med 15 nya armaturer på nya stolpar. I de flesta armaturerna finns ljuskällor av typen metallhalogen som ger ett varmt och behagligt ljus, men på Branteviksgatan är ljuskällorna istället av den nyare typen LED. På så sätt kan ljuskvaliteten av den lite nyare och den konventionella tekniken jämföras med varandra. Ser du någon skillnad?

1. Lampan

Som en arketyp tar den tag i relationen mellan ute och inne och tornar upp sig i den nattliga staden. Vad händer när vardagsobjektet blir en del av det offentliga rummet? Kan det kanske kallas det “offantliga rummet” då? För att få svar på detta behöver besökaren sätta sig i lugn och ro en stund under Lampan.

Idé, design och produktion: Karin Karlsson, Petra Lilja, Jonas Olsson och Lina Sporrong.

2. Skyddsänglarna

Skyddsänglarna är naturens vackra budbärare som står som fyrar och påminner oss om vad som håller på att hända i vår natur. Med färg, form, ljud och ljus lyfter de fram olika budskap om vår natur och vad vi borde göra men kanske inte riktigt gör. Vi har t.ex. Helga Honungsblomma som är alla biälskande blommors skyddsängel, Prima Ballerina – alla härdiga blommors skyddsängel, Fluorescerande Flora – alla havsväxters skyddsängel. Och inte att förglömma Rosa Reedwood – alla skogars skyddsängel. Skyddsänglarna lyfter fram och skapar förståelse för att vi måste skydda vår natur!

Design Åse Persson, Prosit Design

3. Färgparad

Som på parad står träden längs begravmningsplatsen. Dagtid visar det på en sakta växlande årstid. På kvällen kan vägen hem kännas ensam och ibland lite sorgsen med tanke på grannen. En påminnelse om livets förgänglighet. På natten från och med nu kan man nu röra sig längs stråket och få en annan, oväntad, upplevelse. En genomgång av årets händelser i färg och kanske en stilla tanke på allt livfullt som minnesplatserna bakom träden står för. Alla som en gång förgyllde vår stad med sina insatser och leenden. Som gjorde vardagen till något fint. Och kan det inte också vara så att vi alla kan behöva lite mer färg i tillvaron under den mörkaste tiden på året? Färgerna rör sig och växlar i en oändlig kombination med varierande hastighet och skapar en upplevelse av något nytt varje dag besökarna och boende passerar. En färgparad som hyllar livet och vardagen.

Design Johan Moritz och Bertil Göransson

4. Don Quijote

Sorgenfrivägen 27 Ny belysning till skulpturen av Palle Pernevi från 1957.
Vi firar Palles 100-årsjubileum med ordentligt ljus på ett av hans huvudverk som skulptör. Palle Pernevi levde 1917–1997. ”Don Quijote” kan ses som en satir över andra ryttarmonument och en kommentar till det absurda i tillvaron. Mellan de högre husen och de lutande fasaderna framträder den bäst, som en silhuett i mellanrummet.

5. På plats/ On Site

Båstadsgatan 4

På plats/On Site är en hyllning till Samuelssons och Jaenecke arkitektur. Ljusverket som sitter på fasaden är avskalat såsom byggnaderna där det är placerat. Vi vill belysa linjerna och riktningarna som finns i arkitekturen.

Meteor International /Anna Wessman & Tamara de Laval 2017

6. Mikropuls

”MikroPULS” Är en studie i hur vi kan ljussätta vår stadsmiljö och skapa goda förutsättningar för både människa och biologisk mångfald. Hur lite ljus är nog för att vi ska känna oss trygga, vilken typ av ljus gör så att våra småkryps liv inte påverkas i för hög grad? Varje dag utrotas ca 50 arter från vår planet, hur kan vi hjälpa dem att överleva och tillföra sin del i ekosystemet? Kan Vi överleva utan dem och de produkter de hjälper oss att producera; frukt & grönt, honung m.fl. Stanna till, insup känslan av närvaron av ett pulserande liv.

Design Johanna Hernaeus, JH Ljus och rumsgestaltning

7. Scienta potestas est

Arrangerande part: Stenkulaskolan

Stenkulaskolan satsar på att bli Malmös ledande skola inom IKT. Ljusinstallationen ska visa mötet mellan det digitala och det verkliga. Binära talsystemet skriver ut vad skolan ska ge. KUNSKAP!

8. Natt

Mörker är trygghet. Jag kan gömma mig och känna mig säker i skuggorna. Ingen kan se mig när jag står utom ljusets räckhåll. Av Erik Vestman i samarbete med Nils Petter Löfstedt.

9. Regnbågsstigen

Vandra på en Regnbågsstig, vandra på en stig av sång och allt omkring dig kommer att bli vackert. Det finns en väg ut ur varje dunkelt dis och den leder över en Regnbågsstig!

Regnbågsstigen skall ge besökaren en känsla av att vandra på regnbågen. Färgerna skiftar längs vägen i regnbågens alla nyanser. Är det månde ett verk av Trollkarlen från Oz?

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

10. Bioljus

Ett fullskaligt test i syfte att skapa en belysning som stör djur och natur så lite som möjligt. Forskning har visat att den ljusfärg som stör djur och växter minst ligger på 575 nm. I detta ljus känner inte vi människor oss trygga att röra oss. Därför har vi tagit fram en specialdesignad armatur med närvarosensorer som tänder upp ett traditionellt varmvitt ljus för oss när vi närmar oss och när vi passerat dimmas detta ljus ner och kvar finns det ljus som inte skall störa naturen. Design Bertil Göransson och Johan Moritz

11. Fyrbåk

En Fyrbåk är en hög lysande konstruktion avsedd att fungera som vägledning för sjöfarare i äldre tider. Denna fyrbåk är av lite moderna slag men har kvar samma syfte. Den skall vägleda oss och informera om vägen och en mötesplats. Samlas under Fyrbåken och träffa nya bekantskaper!

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

12. Ljusharpan

Installationen är en plattform för besökaren att skapa musik med hjälp av ljus. Ensam eller tillsammans kan besökaren skapa musikaliska improvisationer genom sina rörelser. DesignBertil Göransson och Johan Moritz

13. The Bird and the Snail

Fågeln & Snigeln – Tipp Tapp är en kort liten julsaga om avundsjuka och förlåtelse vänner emellan.

Med hjälp av ljud och ljus framträder sagan på marken vid våra fötter. En grönyta mitt i staden förvandlas till en scen där två av stadens individer framträder och berättar en julsaga. Av Henrik Nord

14. Ludus accendere

En lekplats skall såklart även vara lekfull kvällstid. På Torekovsplan finns en lekplats som med små medel fått en lekfull belysning. Platsen runt lekredskapen är belyst så platsen lyfts fram och blir attraktiv. Marken under lekredskapen belyses så redskapen lyfts fram och det skapas en rymd på platsen. Som bakgrund står fyra glödande björkstammar och bildar en fond till platsen.

Design Johnny Clausen

15. Gigantomat

Som en spegling av dagens samhälle ges möjlighet att bli ett känt ansikte i det offentliga rummet. När marknadskrafter skapar höga skönhetsideal och omänskliga krav på människor ser vi att det behövs ett utrymme för att göra något där den vardagliga bilden visas på ett okonstlat sätt. Kanske är det detta som behövs för att visa hur underbara och vackra människor är.

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

16. We All Face Loneliness, Our Answer Is Community

Spånehusvägen 83

Ljuslådor formade som logotyper är monterade mellan fönstren på fasaden som riktar sig ut mot Spånehusvägen. Dessa logotyper som först upplevs ha olika identiteter kan läsas ihop till en helhet. Att ljusinstallationen monteras på ett bostadshus och att påkostade nybyggen genomförs i området är viktiga faktorer för förståelsen av konstverket. Installationen väcker tankar kring kommersialism, gentrifiering och individualism.

Johan Lundin, CirkulationsCentralen

17. Silhuetter (markerat med x på kartan)

Nobelvägen 119–121, uppe på taken, fast installation. De populära och uppmärksammade silhuetterna, som sedan sommaren 2016 befolkar MKB:s tak i Sorgenfri, får extra uppmärksamhet till Stadens ljus 2017. Konstverken firar fantasin i samhället och anspelar på barnrikehusen på Nobelvägen som alltid har rymt många barn, ända sedan de byggdes 1937.

Belysning av konstverken av Erik Vestman och Nils Petter Löfstedt

18. Hattlyftaren

En kul hälsning från MKB till alla som rör sig i Sorgenfri, en lek med en av lyktstolparna som redan står på plats. Hatten får även en funktion att blända av armaturen för att minska ljusföroreningen mot himlen från armaturen.

Programpunkter

A. Östra Grevie folkhögskola, RGB-målning

Fredag 10/2 kl. 17–20

Nobelvägen 121, ingång från Båstadsgatan till gårdshuset

Deltagande konstnärer: Erik Nilsson, Berlin, samt studerande på Grafiken, Östra Grevie folkhögskolas Konst- och designlinje.

Kom och se hur Östra Grevie gör en kollektiv målning som får liv genom att belysas med rött, grönt och blått ljus!

B. Exil

Alla dagar kl. 16–21

Båstadsgatan 4

Av Gylleboverket (Elin Maria Johansson, Etta Säfve & Jona Elfdahl) och Molekyl Gallery

Ett platsspecifikt ljudverk om 3 minuter, en ljudinstallation som spelas löpande från en högtalare vid galleriet.

”I lägenheten på tredje våningen bor en människa som tränar på att uppgå i väggens mörkgrå skugga. När inget ljus röjer att han finns rör han sig över marken.”

Utanför utställningens öppettider går verket att lyssna på via soundcloud. Sök ”soundcloud gylleboverket exit” för lyssning i mobiltelefon!

C. Naturkonstverk

Sorgenfrivägen 27–29

Av Natur och Trädgårdsvård AB

Det som har skapats är ekosystem runt äpple och hassel, en sexton meter lång biodiversitetshäck, en urgröpt och fylld holkstock för diverse fridlysta småkryp, svampodling, en sandbädd, ett stenrös och insektsskulpturer för vilda bin, humlor och andra insekter, humlebon och biodiversitetslådorna ”Bug in Box”.

D. Öppet hus med Sedef kvinnoförening

Fredag 10/2 kl. 17–19Torsdag 16/2 kl. 17–19Söndag 19/2 kl. 17–19

Sorgenfrivägen 37, baksidan

Välkomna till den nya föreningslokalen i Sorgenfri! Fika med bosniska kvinnoföreningen Sedef och hör om planerna för källarlokalen och för Sorgenfri. Alla är välkomna med idéer, förslag och frågor!

Kvinnoföreningen Sedef har cirka 70 medlemmar och har arbetat med kultur i området i flera år; kör, dans, barnteater, mat.

E. Guerrilla Lighting

Torsdag 16/2 kl. 18

Samling på Båstadsgatan 4A. Arrangemanget tar ca 2 timmar.

Alla som bor i en stad känner till platser som både kan vara obehagliga och bortglömda. Platser där man vill att något ska hända – att en förändring ska ske. Drömmer om hur tomten i hörnet skulle kunna omvandlas till en livgivande oas som alla kan få tillgång till. Eller andra platser i staden som plötsligt får liv och kan upplevas på ett nytt sätt Nu finns chansen med hjälp av Guerrilla Lighting!

Guerrilla Lighting för en ständig kamp mot dålig belysning och som protesterar mot det slösaktiga användandet av ljus. Men mest av allt handlar Guerrilla Lighting om att ha roligt och att höja medvetenheten om den kraft som finns i ljuset – The Power of Light!

F. Framtidens trapphus

Östra Farmvägen 21

Under arrangemanget kommer det att ske vetenskapliga undersökningar av hur vi människor uppfattar ljus i trapphus, som du som besökare är välkommen att delta i.

Personal på plats måndag, torsdag och söndag kl. 17–20.

G . Måla porträtt med ljus

Workshop och utställning varje dag kl 17–20.

Båstadsgatan 4

En annorlunda utställning/workshop där teknik och skärpa spelar mindre roll. Där misstagen tillför och skapar det oförutsedda i positiv mening. Där ljuset och det fria skapandet är det elementära och ger dig fritt spelrum att låta fantasin ta form. Fotoutställningen Light Painting Portraits av och med elever från Kilowattskolan kommer även att visas under perioden 10–19 februari kl. 17–20.

Objekten och punkterna finns även på vår hemsida www.stadensljus.se

För ytterligare information kontakta:

Bertil Göransson, projektledare 0706-27 64 00 bertil.goransson@malmo.se

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, gatukontoret, Malmö stad, 040-34 14 11birgitta.hjertberg@malmo.se