Skip to main content

Stadsbibliotekarien Elsebeth Tank går vidare mot nya utmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 11:29 CEST

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att gå vidare mot nya utmaningar och lämnar från och med den 30 september sin tjänst.

Elsebeth Tank tillträdde tjänsten som stadsbibliotekarie i Malmö i januari 2008. Under åren har hon tillsammans med personalen på Stadsbiblioteket utvecklat strategin ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.”

Det har varit ett stort privilegium och mycket lärorikt att leda Stadsbibliotekets verksamhet i snart fem år, säger Elsebeth Tank. Jag rekryterades till jobbet med ett specifikt uppdrag att leda en förändringsprocess som skulle förnya verksamheten.  Jag tycker att vi har lyckats med uppgiften och för min del är det nu dags att gå vidare.

Darling Library har inneburit en stor förändring av bibliotekets publika ytor. Andra konkreta resultat är det Digitala Biblioteket, Internationell författarscen och Balagan – en ny biblioteksavdelning utvecklad med och för Malmös 9-12 åringar. Strategiska partnerskap har varit en viktig del i utvecklingen och lett fram till t.ex. etablerandet av Malmö Lärcenter på Stadsbiblioteket. En satsning på höjd språkkompetens är ett annat exempel för att anpassa Stadsbiblioteket till de behov som Malmö har. Kvar på listan finns en ny biblioteksavdelning för de små barnen.

– Det långvariga utvecklingsarbetet i Darling Library har ställt stora krav på medarbetarna men samtidigt byggt upp en stor kunskap och kapacitet i organisationen, säger Elsebeth Tank. Jag vill särskilt lyfta fram nya dialogformer och ett tätare samspel med Malmöborna både fysiskt och digitalt.

– De dynamiska arbetsformer vi har använt har bidragit till resultat av hög kvalitet och originalitet, fortsätter Elsebeth Tank som är nöjd med arbetet.

Elsebeth Tankhar själv tagit initiativ till att avsluta sitt förordnande som stadsbibliotekarie. KulturdirektörElisabeth LundgrenochElsebeth Tankhar nått fram till en överenskommelse som båda parter är eniga om och som innebär attElsebeth Tankslutar den 30 september i år. Presidiet informerades och godkände upplägget igår den 6 augusti. Stadsbibliotekets ledningsgrupp och personal informerades under förmiddagen om beslutet.

– Elsebeth Tank har haft höga ambitioner och lagt ner ett stort arbete på att förändra Stadsbiblioteket till en dynamisk arena. Nu har hon valt att själv söka sig nya utmaningar och vi önskar henne lycka till i framtiden, säger kulturdirektör Elisabeth Lundgren. Nu behöver vi ta oss tid att utvärdera och tillsammans med personalen utveckla Stadsbiblioteket vidare. Malmö förändras snabbt och det ställer hela tiden nya krav på alla våra verksamheter inte minst Stadsbiblioteket kan spela en viktig roll i att utjämna skillnader i staden både för barn och vuxna.

Stadsbiblioteket har en stor betydelse för många Malmöbor och är mycket välbesökt. I kulturförvaltningen är Malmö stadsbibliotek en av de största verksamheterna med 124 anställda.

– För kulturnämndens del blir det viktigt att genomföra och intensifiera en bred strategidiskussion för Stadsbibliotekets framtida utveckling och fokus, säger Daniel Sestrajcic (V), ordförande i Malmö kulturnämnd. Vi tycker det är avgörande med ett starkt och brett förankrat folkbibliotek som möter Malmöbornas behov.

– Elsebeth Tank har gjort viktiga insatser för Stadsbiblioteket i Malmö. För oss är det viktigt att utvecklingsprocessen på Stadsbiblioteket inte stannar av när Elsebeth Tank nu slutar. Vi är särskilt måna om att den nya avdelningen för små barn blir av, säger Peter Österlin (M), vice ordförande i Malmö kulturnämnd.

Elsebeth Tankkommer nu att gå vidare och anta nya utmaningar i sitt yrkesliv.

– Jag har i flera år lekt med tanken att utforska ett arbetsliv som egenföretagare och nu är tiden mogen. Min ambition är att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom kultur- och biblioteksverksamheten i Norden. Jag tror på kreativa processer, där man skapar tillsammans och därför vill jag gärna se mig som en ”utvecklingspartner och kulturell entreprenör”. Självklart är jag mycket spänd på att se om min kompetens kan användas i sådana nya sammanhang. Just nu känns det litegrann som att hoppa utan fallskärm. Det killar i magen!

Kontakt

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

Daniel Sestrajcic (V), ordförande Malmö Kulturnämnd, 0768-51 91 10

Bifogade filer

PDF-dokument