Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö 2010 – ett år av utveckling och förnyelse

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

Under året besökte 927 485 personer Stadsbiblioteket. Av bibliotekets aktiva låntagare var 53% 40 år eller yngre och det motsvarar ganska väl Malmös befolkningssammansättning där 63% av befolkningen är under 45. Och vad lånade de? Mest populärt var deckare, biografier, böcker om hälsa och resor samt dvd-filmer för barn. Och vad gjorde de under sitt biblioteksbesök? Det har vi undersökt vid några tillfällen och det visade sig att: 31% av besökarna ägnade sig åt studier, grupparbete eller eget arbete vid dator. 21,5% lånade, tittade på eller satt med lånematerial som böcker, ljudböcker, skivor och film. 20% av besökarna använde bibliotekets datorer. Övriga 27,5% ägnade sig åt cafébesök, ärenden i informations¬diskar och reception, återlämning och kopiering.

Allt material för vuxna har flyttat om så att Ljusets Kalender har blivit fantasins och konstens hus medan Slottet har blivit ett faktahus som erbjuder goda studie- och läsmiljöer och miljöer för modernt lärande. Lokalerna har utrustats med flyttbara hyllor, varierade sittplatser, fler eluttag och mer belysning, teknisk utrustning och annat som ger möjlighet till stor flexibilitet och snabba förändringar av rummen. Antalet sittplatser har ökat betydligt, vi är nu uppe i drygt 600 (och dessutom drygt 250 extra sittplatser vid olika arrangemang).

Malmö lärcentrum har blivit en succé. Det är väldigt många som lockats till miljön där de kan jobba med olika datorprogram för bild- och ordbehandling, layout och scanning. Det finns också program för dem som behöver läs-, skriv- och språkhjälp. Verksamheten, som är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen, kommer att vidareutvecklas tillsammans med besökarna.

Rekordmånga besökte programmen, som arrangerades kring olika teman: ”Förvandling” var vårens tema och ”Spel” höstens. Malmöborna har bjudits på en bred programverksamhet med 403 program, 179 för barn och 224 för vuxna, jämfört med sammanlagt 303 program under 2009. Det kom 16 000 besökare för att lyssna till internationella författare och andra spännande föreläsare, avnjuta rim och ramsor och sagor tillsammans med sina barn, låna levande böcker, spela spel och sjunga i kör. Det är en ökning med 32 % jämfört med föregående år!

Bibliotekslivet under bar himmel fick en glad premiär, många besökare slog sig ned med en god bok i de nya trädgårdsstolarna på piazzan framför biblioteket eller på gräsmattan vid Fersens väg. Under fem veckor fylldes områdena utanför Stadsbiblioteket med upplevelser speciellt riktade till 7 – 12-åringar på olika teman: Skriv! Lek! Dansa! Njut! och Läs! Dansveckan var utan tvekan den största succén, närmare 600 personer kom för att se elever och instruktörer från Arnbergs dansstudio.

Biblioteket kunde erbjuda mer digitalt innehåll. Följaktligen ökade de digitala besöken under året från 1 213 445 till 1 250 311 – en ökning med 3 %. Webbkatalogen besöktes flitigt och allt fler använde sig av den för att göra beställningar. Bland de mest populära webbsidorna hittar man bibliotekets Spotifylistor som använder nya digitala möjligheter för musikförmedling och inspiration. Populära var också författarintervjuerna på Hörbaren. 9 – 12-åringarna fick sin nya Barnwebb med en mängd inspiration och tips. En anpassad katalog för mobiltelefoner och smartphones, Biblioteket i fickan, utvecklades också under året. Vid årsskiftet hade Stadsbiblioteket 2 294 fans på Facebook och 725 followers på Twitter. Båda medierna används alltmer som en kontaktkanal till Stadsbiblioteket.

Vi svarar gärna på frågor:
Stadsbibliotekarie Elsebeth Tank, tel 040 – 660 8670, elsebeth.tank@malmo.se
Enhetschef Sofia Moberg, tel 0733 – 595 870, sofia.moberg@malmo.se

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011

Bifogade filer

PDF-dokument