Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:18 CEST

Frågor, synpunkter eller klagomål på vård och omsorg?
Tala med Förtroendenämnden måndag 6 sept kl 15
-17

Far mormor illa på sitt vårdboende? Fungerar farfars hemtjänst dåligt? Två gånger i månaden finns en representant för Malmö förtroendenämnd på plats på Stadsbiblioteket för att ta emot synpunkter från Malmöborna.

Förtroendenämnden har hand om klagomål och synpunkter som rör all vård och omsorg som Malmö stad har ansvar för. Vem som helst kan anmäla synpunkter till Förtroendenämnden, även anonymt. Nämnden arbetar under sekretess.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument