Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö: Aluma – arbete, inte tiggeri

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 14:28 CET

Torsdag 18 feb kl 17.00 i Gullbergrummet

Aluma – arbete, inte tiggeri

Lennart Thübeck, ansvarig för tidningens sociala verksamhet och distribution, och Jennie Järvå, chefredaktör, berättar om tanken med gatutidningen som produkt och hur försäljningen av tidningen integrerar socialt utsatta i samhället igen.

Aluma har idag drygt hundra registrerade försäljare i södra Sverige. Verk¬samheten ger hemlösa och socialt utsatta människor en sysselsättning och ett socialt nätverk och ger hjälp till självhjälp, så att de kan lämna hemlöshet och missbruk bakom sig.

Enligt socialstyrelsens utredning från 2005 finns det drygt 2 500 hemlösa män och kvinnor i Skåne, varav drygt 1000 i Malmö. Ett 50-tal av Malmös hemlösa är registrerade Aluma-försäljare idag. Alla försäljare har fasta försäljningsplatser för att kunna arbeta upp en kundkrets och i Malmö finns över 80 platser.

Detta är den andra föreläsningen av fem under vårterminen på Stadsbiblioteket om och med Aluma.

För mer information, kontakta Louise Berggren, 0709-441735.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument