Skip to main content

Stadsbiblioteket söndag 31 okt kl 13.00–16.00: Tjugotvå män. En historia.

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:00 CEST

Sveriges statsministrar under hundra år – författarna och förre statsministern Ingvar Carlsson samtalar om årets största biografisatsning. På söndag samlas sex av författarna hos oss på biblioteket, i Ljusets kalender: Huvudredaktören Per T Ohlsson, Olle Svenning, Lotta Gröning, Rolf Gustavsson, Per Svensson och Eva Helen Ulvros. Samtalsledare är Mi Lennhag. Vi möter Ingvar Carlsson i ett samtal med Rolf Gustavsson, som skrivit hans biografi.

I Sveriges statsministrar under hundra år får vi lära känna alla de män som format Sverige under det senaste seklet, från Karl Staaff till Fredrik Reinfeldt. ”Genom deras liv och gärningar framträder processer och händelser som format det moderna Sverige: unionsupplösningen, demokratins seger, folkhemmet, världskrigens och depressionens påfrestningar, välfärdsstaten, EU-medlemskapet och globaliseringen.” Mer om böckerna kan man läsa på: www.sverigesstatsministrar.se

Kontaktperson: Sofia Murray, tel 0709-447 489, sofia.murray@malmo.se

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument