Skip to main content

Stadsbiblioteket tor 30 okt kl 17.00: Diskutera med Aluma – Får man skämta om hemlösa?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:59 CEST

När är det okej att skoja och med vem? Har vi alls rätt att skoja när så många människor lider? Eller är humor kanske ett sätt att frambringa glädje, gemenskap och hopp trots allt? Kom och prata humor!

Deltagare: Lena Frisk, ståuppare och Jennie Järvå, chefredaktör för Aluma
Moderator: Anna Kind, verksamhetschef på Aluma
Plats: Gullbergrummet, plan 4 i Slottet

Diskutera med Aluma återkommer vid ytterligare tre tillfällen i höst: 28 oktober, 25 november och 16 december. Alltid kl 17.00 i Gullbergrummet.

Aluma har idag drygt hundra registrerade försäljare i södra Sverige. Verk¬samheten ger hemlösa och socialt utsatta människor en sysselsättning och ett socialt nätverk och ger hjälp till självhjälp, så att de kan lämna hemlöshet och missbruk bakom sig.

Enligt socialstyrelsens utredning från 2005 finns det drygt 2 500 hemlösa män och kvinnor i Skåne, varav drygt 1000 i Malmö. Ett 50-tal av Malmös hemlösa är registrerade Aluma-försäljare idag. Alla försäljare har fasta försäljningsplatser för att kunna arbeta upp en kundkrets och i Malmö finns över 80 platser.

För mer information, kontakta Louise Berggren, 0709-44 17 35.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se