Skip to main content

Stark ökning av unga som söker hjälp för missbruk

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 08:47 CEST

Maria Malmö, öppen mottagning för unga med missbruksproblem, noterade under 2008 en ökning av hjälpsökande med 32 procent, varav en majoritet sökte för cannabis. Hög tillgänglighet, lågt pris och mycket dåliga kunskaper om vad cannabis gör med kroppen bäddar för att bruket sprider sig främst bland gymnasieungdomar i såväl Malmö som kranskommunerna.

Bilden från Maria Malmö bekräftas på flera håll, bland annat från Uppsökande teamet, Malmö stad, vars drogkartläggningar av stadsdelarna också pekar på att cannabismissbruket är utbrett.

På Maria Malmö hade 6 av 10 av de 325 unga som sökte hjälp för första gången under 2008 cannabis som huvuddrog. Snittåldern är runt 17 år och de kommer från alla delar av staden, från Fosie och Västra Innerstaden till Limhamn och Vellinge, 70 procent är killar.

Varför är det då så många som röker cannabis?

- Dåliga kunskaper om cannabis effekter på kort och lång sikt är en del av förklaringen. Cannabis ses som en relativt ofarlig drog, inte värre än att dricka en öl, säger Alexander Holmstedt, sjuksköterska på Maria Malmö. Dagens cannabis är avsevärt starkare och därmed farligare än det som fanns på 1960 och 70-talet. Vi märker det på avgiftningen som blir kännbar för vissa med svettningar och illamående.

I dag cirkulerar cannabis med halter av den verksamma substansen THC uppåt 30 procent, mot den naturliga 2-5 procent. Flera som sökt hjälp har använt "Spice", ett syntetiskt cannabis som sprejas/droppas på örter och röks.

- Det påverkar bland annat lungblåsorna och är starkt cancerframkallande. Det är riktigt trist att 15-åringar får i sig det här, säger Måns Wretblad, socionom på Maria Malmö.

Försämrad tankeförmåga och ångest är vanliga symptom, på sikt ökar risken för bland annat hormonrubbningar. Men det är de långsiktiga effekterna som för unga är de mest allvarliga.

-Den som röker blir dålig på att hantera stress och konflikter, relationerna blir lidande och förmågan att lära sig nya saker och tillämpa dem försämras. Man kan säga att de stannar i den mentala utvecklingen, säger socionomen Hannah Eckerbom.

Maria Malmö satsar nu på en informationskampanj "Fact up - om cannabis". Läs mer på malmo.se/mariamalmo

Vill du veta mer kontakta:

Alexander Holmstedt, sjuksköterska, Region Skåne, Telefon: 040-33 71 71, Växel: 040-33 71 70

Hannah Eckerbom, socionom, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad, Telefon:  040-33 71 95, Växel: 040-33 71 70