Skip to main content

​Starkt resultat för Malmö stad 2017

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 11:01 CET

Malmö stads resultat för 2017 landar på ett överskott på 1,1 miljarder kronor. Det är 848 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på 261 miljoner kronor.

Överskottet beror till största del på ökade skatteintäkter och vinster från markförsäljningar samt lägre kostnader för lokaler, pensioner och personalomkostnader. Dessutom har behovet av lån för investeringar blivit lägre än tidigare beräknat. Det låga ränteläget har också bidragit till det starka resultatet.

Gällande de enskilda nämnderna så redovisas såväl överskott som underskott. För kommunstyrelsen och de tekniska nämnderna är resultatet positivt. Bland annat redovisar servicenämnden ett överskott på 97 miljoner kronor till följd av lägre kostnader för snö- och halkbekämpning. Underskotten återfinns framför allt i funktionsstödsnämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden till följd av höga kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser, förändrade statliga ersättningar samt höga kostnader för hemlöshet.

Det starka resultatet för 2017 innebär att de ekonomiska förutsättningarna för de kommande årens investeringsbehov är goda och att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar. Resultatet innebär också att kommunallagens krav om en budget i balans uppnås.

– Malmö är en attraktiv och snabbt växande stad. Både de offentliga och de privata investeringarna är stora. Skatteintäkterna ökar och byggkranarna sträcker sig numera över hela staden. Trots tunga investeringar har vi de senaste åren byggt upp stora överskott som gör oss väl rustade att fortsätta utveckla servicen till Malmöborna och bygga staden hel och hållbar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har just satt spaden i marken för en ny tågstation på Rosengård och vi bygger skolor över hela Malmö. Och vi kommer att fortsätta investera i ett helt och hållbart Malmö. Stadens starka ekonomi gör oss väl rustade för det, även när konjunkturen vänder, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Nashab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-70 78 54