Skip to main content

Startskott i hamnen för verksamhet i kubik

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 16:01 CET

Malmö Industrial Park i Norra Hamnen i Malmö, fullt utbyggd 2026. Totalt 900 000 kvadratmeter stort.

Fredagen den 11 november tar Skanska och Malmö stad första spadtaget för nytt modernt kubiklager i Malmö Industrial Park, en del av Norra hamnen.

- Det är glädjande att Skanska som första aktör i Malmö Industrial Park kommer igång med kubiklagret som också blir den första logistikfastigheten i området med inflyttning hösten 2017. Etableringen är en viktig del i industriparkens utveckling och för nya arbetstillfällen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad.

Malmö Industrial Park ska vara fullt utbyggd om cirka tio år. Då omfattar området nära 900 000 kvadratmeter och är hemvist för mängder av företag, som gjort Malmö till knutpunkt för sin verksamhet i norra Europa.

- Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i nära samverkan med CMP (Copenhagen Malmo Port) och de företag som etableras i området ska bidra till att stärka hamnens verksamheter och bidra till att godsmängderna över kaj ökar, säger Håkan Thulin.

Norra Hamnens strategiska läge och utveckling skapar goda utsikter för regionen och delar av Skandinaviens näringsliv.

- Kubiklagret som vi bygger i Norra Hamnen kommer att erbjuda marknaden effektiva logistiklokaler på moderna och flexibla villkor i bästa läge med direkt anslutning till hamnområdet och järnvägsnätet. Malmö stad satsar stort på infrastrukturen, vilket ytterligare kommer att öka tillgängligheten till väg-, tåg- och båttransporter, säger Henrik Ahnström, marknadsområdeschef på Skanska.

Till ceremonin inbjuds media, Malmö stad och näringsliv.

Tid: Fredag den 11 november 2016 kl.11.30.

Plats: Utögatan 3, Malmö

Anmälan sker på plats till Britt-Marie Wennerlöf eller via mejl, britt-marie.wennerlof@skanska.se

Fakta

Malmö Industrial Park - Norra hamnen

Malmö Industrial Park är det nya, expansiva industriområdet i södra Sverige. Här erbjuds företag inom tillverkning, förädling och distribution centralt belägen industrimark. Dessutom ligger tomterna i direkt anslutning till CMPs anläggningar (Copenhagen Malmo Port), där tåg-, väg- och sjötrafiken knyts samman och de trimodala logistiklösningarna är väl utbyggda.

Skanska kubiklager

Fastigheten som utvecklas och byggs av Skanska omfattar ca 19 500 kvm, lager med tillhörande kontor och ligger i direkt anslutning till CMP. Projektet kommer att stå klart för inflyttning hösten 2017.

För ytterligare information kontakta:

Olle Anderberg, projektledare fastighetskontoret Malmö stad, olle.anderberg@malmo.se, 0708-25 62 99

Katarina Burle, kommunikationschef fastighetskontoret Malmö stad, katarina.burle@malmo.se,
0706-34 17 10

Britt-Marie Wennerlöf, marknadsansvarig Skanska fastigheter, britt-marie.wennerlof@skanska.se,
0734-44 40 38