Skip to main content

Stor ökning av antalet grundskolebarn i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 10:09 CET

Med anledning av dagens artikel i Sydsvenskan som beskriver utbyggnadsläget för Malmös
grundskolor vill vi göra ett förtydligande. Det som tidningen beskriver som antal platser som saknas är i själva verket det beräknade behovet av nya skolplatser. Det kommer inte att saknas några skolplatser i Malmö då försenade utbyggnadsprojekt ersätts med andra provisoriska lösningar.

Efter flera år med stora barnkullar i förskolan ökar nu antalet grundskolebarn rejält i Malmö. För att möta behovet har de tidigare stadsdelarna planerat för en omfattande utbyggnad av grundskolan. Denna planering har nu grundskoleförvaltningen tagit över. Flera utbyggnadsprojekt har redan färdigställts. Under 2013 tog grundskolorna i Malmö emot 1 100 fler grundskolebarn.

Utbyggnadsplanerna för grundskolan har fyra delar:

  • Ta i anspråk outnyttjad kapacitet i befintliga skollokaler
  • Ny- och tillbyggnation
  • Grundskolan får tillbaka skollokaler som i dag används av förskolan
  • Provisoriska lösningar i form av t ex skolpaviljonger

Totalt beräknas antalet grundskolebarn öka med 7 000 elever under prognosperioden fram till 2018. Tyvärr har flera av utbyggnadsprojekten för grundskolan drabbats av förseningar. Det medför att olika provisoriska lösningar måste tillämpas framför allt 2014–2015 tills dess att den planerade utbyggnaden står klar. Sydsvenskan skriver att det saknas upp mot 1 000 skolplatser innevarande år. Detta är fel då förvaltningen redan säkrat tillräckligt antal platser inför höstterminsstarten 2014. Nu pågår samma arbete inför höstterminsstarten 2015. Det kommer således inte att saknas några skolplatser i Malmö då förseningarna ersätts med andra provisoriska lösningar. Det som Sydsvenskan beskriver som antal platser som saknas är i själva verket det beräknade behovet av nya skolplatser.

För att säkerställa att det fortsatta arbetet med utbyggnaden av förskole- och grundskoleplatser i Malmö stad har de nya skolförvaltningarna inrättat en ny lokalförsörjningsfunktion som arbetar i nära samarbete med övriga kommunala förvaltningar.

För mer information, kontakta:
Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad, 0708-54 02 08, anders.malmquist@malmo.se

Yvonne Hammarberg, kommunikationschef i grundskoleförvaltningen, 073-303 29 06, yvonne.hammarberg@malmo.se