Skip to main content

Stora förändringar påverkar fakturering inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 10:33 CET

Malmö stad har infört omfattande förändringar inom vård och omsorg från och med den 1 januari 2015. Nya riktlinjer och avgifter har införts samtidigt som Malmö stad har gått över till ett nytt verksamhetssystem/IT-stöd. Detta påverkar faktureringen av brukare, som i vissa fall blivit fel.

- Vi har uppmärksammat fel i fakturaunderlag, som vi har åtgärdat, och ändå har det gått ut felaktiga fakturor till vissa brukare inom särskilt boende. Detta beklagar vi djupt, säger Bertil Siöström, enhetschef inom vård och omsorg i Malmö stad.

Malmö stad har under 2014 arbetat intensivt med att införa ett nytt verksamhetsstöd/IT-stöd, Tietos Lifecare-Procapita, för vård och omsorg. Ett modernt och mer flexibelt system, som anpassas efter Malmö stads behov. Varje månad skickar Malmö stad ut cirka 11 000 fakturor till brukare.

- Att administrera vård och omsorg är komplext eftersom datauppgifter från olika håll ska matas in i systemet för debitering. Här har vi stora inkörningsproblem som vi just nu arbetar intensivt med för att lösa tillsammans med Tieto.

På grund av de nya avgifterna och regelverket får alla brukare nytt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften är beräknad och vad man ska betala. Som regel skickas avgiftsbeslutet alltid ut före fakturan.

- Detta är försenat och det kan hända att man får fakturan några dagar före avgiftsbeslutet, vilket är beklagligt.

I överföringen från det gamla verksamhetsstödet till det nya har inte alla brukare som inte längre är i behov av hjälp och stöd avslutats av handläggarna. De ligger därför kvar i systemet för faktureringen och får nu både avgiftsbeslut och faktura.

- Det är viktigt att man hör av sig om det är fel i beslutet eller i fakturan så att vi kan åtgärda felet. Vet man med sig att man inte har hemtjänst så ska man inte betala fakturan, menar Bertil Siöström.

Beslut om nya avgifter

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 om nya avgifter och regelverk för vård och omsorg. För några brukare har detta inneburit en högre avgift och för andra en lägre avgift. Detta har också inneburit stora omställningar i framförallt hemtjänsten. Till exempel blir brukaren i dag debiterad per timme för serviceinsatser, och man får nu börja betala för hemsjukvård. En del brukare inom vård-/äldreboenden har också fått högre avgifter än tidigare. Bland annat subventioneras inte maten lika mycket längre.

- Hjälpen och stödet till Malmö stads cirka 11 000 brukare har inte påverkats av det nya verksamhetssystemet. Man kan känna sig trygg med att få det stöd och den hjälp man är beviljad säger Bertil Siöström.

Det är just nu långa telefonköer till avgiftshandläggarna som administrerar fakturorna.

- Varje ärende är ett individärende som på grund av sekretess endast kan hanteras av behörig personal. Därför kan det vara svårt att komma fram när många ringer samtidigt. Vi försöker hitta lösningar för att fler ska kunna svara på de frågor som kommer in, säger Bertil Siöström.

Kontaktuppgifter

Bertil Siöström, enhetschef vård och omsorg, stadskontoret, Malmö stad, bertil.siostrom@malmo.se, 040-34 70 59.

Jahn Sundin, senior customer manager/area product owner, Tieto, jahn.sundin@tieto.com.

För ytterligare information kontakta Lisa Janzon, kommunikatör, 073-434 70 61, lisa.janzon@malmo.se.