Skip to main content

Stora problem om asylsökande inte får en god start

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 08:46 CEST

Apropå artikeln "Utredning slår Reepalu på fingrarna" 3.9. Jag har flera gånger intervjuats angående ebo-bidrag till asylsökande och förekomsten av fusk.

I Sydsvenskan den 3 september publicerades en artikel som refererade till en utredning som Södra Innerstaden gjort om missbruk av ebo. Med anledning av den artikeln vill jag förtydliga m ina inlägg.

Utredningen som artikeln hänvisar till är snarare en kartläggning av de personer och familjer som vi har aktuella som hemlösa. Kartläggningen tar tid eftersom verkligheten visar att det finns familjer som efter lång tid i stadsdelen fortfarande är hemlösa med dåliga förutsättningar att få en bra start i Sverige. Att påvisa fusk är inte lätt eftersom kommunen inte har kännedom om vem som beviljats ebo förrän personen ifråga har fått sitt uppehållstillstånd, valt att bosätta sig i M almö och därmed folkbokförs här.

En vanlig situation är att en familjemedlem, oftast mannen, kommer till Malmö och i vårt fall Södra Innerstaden. Lagen medger eget boende under utredningstiden om man kan visa att man har en bostadsadress i Malmö. När uppehållstillstånd har beviljats, är det naturligt att bosätta sig i Malmö. Övriga familjemedlemmar har nu möjlighet att flytta till Malmö, med stöd av familjeanknytningen.

Många familjer vänder sig därefter till socialtjänsten för att få hjäl p eftersom bostaden inte räcker till en stor familj. I dagens rådande situation med stor bostadsbrist är det svårt att få bostad. Socialtjänsten kan endast erbjuda tillfälliga lösningar i form av bla hotellboende. De tillfälliga lösningarna tenderar att bli långvariga med svåra mänskliga konsekvenser som framförallt är förödande för barnen. Barnen bor långt från sin skola och har svårt att komma in i ett socialt sammanhang. Att utveckla lusten till lärande är nära nog omöjligt. Familjerna hamnar utanför från början och i en situation av hjälplöshet som föder apati. Apati i sin tur skapar oförmåga att påverka sin situation.
Detta menar jag är den mest ogynnsamma konsekvensen av ebo och den måste vi kunna hantera.

Självklart är det så att de som söker en ny start i vårt land ska ges den möjligheten om det finns rimliga skäl. Men för att bygga ett nytt liv måste det basala finnas, ett hem att utgå ifrån.

Den viktiga frågan i ett framtidsperspektiv gäller inte egentligen fusk. Fok us bör ligga på konsekvenserna av nuvarande regler för ebo. En sådan konsekvens är att Malmö nu står inför sociala problem och utanförskap som vi har mycket svårt att hantera. Mångfalden är en styrka för Malmö men då får vi inte blunda för de problem som uppstår om de sociala förutsättningarna för en god start inte finns.

Misstänker vi framöver missbruk av ebo-adresser kommer vi att polisanmäla detta, men vi kommer framförallt att lägga kraften på hur vi i framtiden ska hantera de konsekvens er som beskrivits. Som tjänsteman i Malmö Stad har jag framfört min bild till stadens ledning som uppmärksammar de ödesdigra humana effekterna och verkar för en förändring. Jag är glad att jag har blivit tagen på allvar.

Eva Ahlgren, stadsdelschef Södra Innerstaden