Skip to main content

Stort EU-finansierat CSR-projekt för Malmöföretag gav märkbar effekt

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 07:00 CET

Företagsakademin 3.0, med Malmö stad, Malmö Högskola och Malmö Företagsgrupper som huvudmän, har gått i mål. En oberoende expertutvärdering visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet har gett stor och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.

– Vi är mycket stolta över att kunna visa att vi genom utbildningar och nätverksträffar med CSR som röd tråd har bidragit till tillväxt, affärsnytta och samhällsnytta. Utvärderingen visar också att kreativiteten och den entreprenöriella andan har ökat i företagen, och att utbildningarna har fungerat som katalysator för förändringsarbete, säger Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Några exempel på värden som Företagsakademin 3.0 har skapat:

  • Översättningsbyrån GLOBALscandinavia har rekryterat mer än 80 nya kunder som effekt av sitt aktiva deltagande.
  • Designbyrån Zenit Design har integrerat CSR-frågor i affärsutvecklingsprocessen och därigenom fått nya kunder.
  • Det statligt ägda läkemedelsbolaget APL har omsatt hållbarhets- och värderingsdokument till konkreta verktyg för sin innovationsprocess, och har inlett ett experimentellt samarbete med Malmö Högskola i syfte att utveckla nya produkter och tjänster.

– Resultaten visar att systematisering av CSR-arbetet och att integrera det i företagets kärnaffär och processer skapar värde för både företaget och samhället, och att CSR är en möjlighet för små och medelstora företag att framtidssäkra sin verksamhet, säger Cecilia Fredholm. 

– Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända en tuff situation i våras då vi förlorade avgörande volymer från vår största kund och riskerade att säga upp personal. Under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag”, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.

Slututvärderingen av projektet presenteras idag på en nätverksträff på Moriskan i Folkets Park i Malmö. Utvärderingen finns också tillgänglig här.

Projektets övergripande mål var att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling för att därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Totalt har 32 olika utbildningar och 183 utbildningstillfällen med allt från en till trettio deltagare genomförts med sammanlagt 783 deltagare. Dessutom har projektet haft  800 deltagare i åtta nätverksträffar. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

För mer information, kontakta:

Cecilia Fredholm, projektledare, Företagsakademin 3.0
0768-96 30 26

Lisa Åhlén, Sverigechef, GLOBALscandinavia
0768-55 70 46