Skip to main content

Stort intresse för jämställdhet bland Malmös skolor och förskolor

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:19 CET

Malmö 2010 01 20

En satsning för att uppmärksamma genus- och jämställdhet i förskola och skola har under det gångna året lockat 96 förskolor och skolor i Malmö stad att delta i ett flertal utbildningar.

Malmö stad satsar två miljoner kronor årligen på genus- och jämställdhet i förskola och skola. På så vis vill man bidra till att barn och elever i grund- och förskola ska förstå att de har samma möjligheter att utvecklas, oavsett kön.

För att uppnå detta erbjuds pedagoger och skolledare inom Malmö stad kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om pojkar och flickors villkor i skolverksamheten. Under 2009 medverkade skolledare och pedagoger från 96 olika förskolor och skolor i satsningen.

Skolledarna och pedagogerna har bland annat deltagit i kurser som behandlat genusarbete i klassrummet och i förskolan och deltagit i studiecirklar och föreläsningar. Det har också utarbetats ett antal kvalitetskriterier kring jämställdhet som förskolor och skolor kan använda sig av i sitt arbete.  

Vi utvärderar och följer upp för att fortsätta det viktiga arbetet med genuspedagogik. Det handlar om att ge lika möjligheter och rättigheter för alla barn oavsett kön. Vi vill att Malmö ska ligga i framkant gällande jämställdhetsfrågorna. Det här är viktiga frågor som kräver vilja, kunskap och engagemang. Det är oerhört roligt att satsningen är igång och att många skolor och förskolor är med och ambitionen är att arbetet ska nå ännu fler. Barn ska inte behöva begränsas av traditionella könsroller, förändring kräver ett medvetet metodiskt arbete, säger Anneli Philipson (V) jämställdhetskommunalråd.

Kontaktpersoner

Anneli Philipson 040-34 10 17, 0706-40 40 02

Martina Nilsson, politisk sekreterare, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06