Skip to main content

Stort stadsplanerarseminarium i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 16:32 CEST

Den 5 till 9 oktober äger ett stort stadsplanerarseminarium rum i Malmö. Ca 50 arkitekter och stadsplanerare träffas under fem dagar och arbetar med två områden i Malmö. Det sker inom ramen för ABC-projektet, ett samarbetsprojekt för länderna runt Östersjön.

ABC-projektet har utvecklat en internationellt uppskattad och framgångsrik metod för stadsplanering, samarbete, erfarenhetsutbyte och fortbildning under tre givande projektår. Seminariet i Malmö blir ett inspirerande avstamp för kommande internationella samarbeten kring stadsutveckling.

Onsdagen den 5 oktober startar ett femdagars seminarium för ca 50 arkitekter och stadsplanerare från tjugosju städer i åtta länder runt Östersjön här i Malmö.
Seminariet är det sjätte och sista i det treåriga projektet ABC - Alliance of Baltic Cities, initieras av Union of the Baltic Cities, UBC, och ekon omiskt stöttat av EU via InterregIIIB. Med Malmösammankomsten avslutas ett lyckat treårigt kunskapsutbyte samtidigt som seminariet avses bli ett avstamp inför fortsatt internationellt samarbete kring stadsbyggnadsfrågor.

ABC-projektet innebär att kommunalt arbetande stadsplanerare från olika länder tillsammans behandlar angelägna stadsplaneringsproblem i den stad som står som värd för det aktuella seminariet. Vi sätter oss in i landets planeringsregler och värdsstadens förutsättningar. Däref
ter försöker vi i mindre arbetsgrupper lösa angelägna planeringsproblem och ta fram konkreta förslag på lösningar.

I Malmö kommer vi att arbeta med Norra Sorgenfri och med Limhamns industriområde och hamn. Malmö Stad får på det här sättet under fem dagar tillgång till kvalificerad konsulthjälp från ett engagerat och sammansvetsat team. Här i Malmö ordnas också intressanta föreläsningar på är temat Integration och temat Partnerskap.

Som helhet har ABC-projektet har rört sig mellan tre ol
ika huvudämnen och varje huvudämne har behandlats under två konferenser. Vid seminariet i Malmö är det Huvudämne 3 som behandlas: Lokala specifika perspektiv: Förnyelse av stadsdelar – återanvändning av kustnära och centralt belägna bostadkvarter med sikte på hållbarhet (ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar, partnerskap och demokrati)

Att arbetsgrupperna nu griper sig an Limhamns industriområde och hamn och Norra Sorgenfri, sker lämpligt för Malmö Stads eget arbete. Båda områdena är
komplexa och innefattar stora planeringsmässiga utmaningar. Därför är det angeläget att få dem belysta från många olika håll. Konsulthjälpen från stadsplanerare med sina respektive erfarenheter från olika städer och länder, gör detta möjligt på bästa tänkbara vis.
ABCprojektets arbete i Malmö blir förhoppningsvis en rejäl puff framåt, avseende såväl inspiration som idéer till genomförande.

Kontaktperson: Gunilla Kronvall, arkitekt, Översiktsplaneavdelningen, Stadsbyggnadskontoret , tel 040 34 22 13