Skip to main content

Studie ska bryta tabu kring barns sexualitet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 09:34 CEST

Att barn har en sexualitet är personalen på Malmös förskolor överens om.  Det som saknas är ett gemensamt förhållningssätt för hur barns nyfikenhet ska bemötas. Det visar en studie av socialpedagogen Anna Kosztovics, som hoppas att tabut kring barns sexualitet ska brytas.

”En gång upptäckte en kollega en pojke som onanerade på vilan. Hon frågade mig vad han gjorde och jag sa att han onanerade. Vi pratade om ifall vi skulle låta honom fortsätta och vi valde att låta honom göra det, men hur ska man veta vad man ska göra?”

Så säger en av dem som intervjuas i studien. Citatet är typiskt för de totalt 54 anställda vid 22 olika förskolor i Malmö som medverkar i studien: alla tycker att det är tydligt att barn har en sexualitet. Däremot känner många sig osäkra på hur den ska bemötas. Idag är det den enskilde medarbetarens inställning som avgör.

 – En del vill uppmuntra barnen till att utforska sin sexualitet medan andra vill lägga locket på, ofta av oro för vad andra vuxna ska tycka, säger Anna Kosztovics.

Hon hoppas att studien ska göra barns sexualitet mindre tabubelagd och behandlas som vilket ämne som helst inom barns utveckling. I studien nämner hon Malmö stads arbete med genusfrågor som en möjlig ingång till fortbildning bland personalen.

– Många av de intervjuade ser positivt på diskussionerna om genus som förts inom förskolan de senaste åren. Ett förslag är därför att integrera utbildning om barns sexualitet i förskolans pågående utvecklingsarbete om genus.

Studien Förhållningssätt till barns sexualitet ingår i Malmö stads program för sexuell hälsa och har gjorts i samarbete med förskoleförvaltningen. Resultatet presenterades på ett seminarium för medarbetare vid Malmös förskolor den 12 juni. Studien bifogas som pdf, se länk nedan.

Kontakt:
Anna Kosztovics, socialpedagog, 0708-53 19 80
Peter Lindberg, utbildningschef, 0733-70 89 64

Utsänt av: Lotta Narvehed, kommunikatör, 0708-71 06 76