Skip to main content

Sven-Olof Isacsson utsedd till ordförande för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:55 CET

Malmö 2010 11 09

Kommunstyrelsen godkände i dag direktiven för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen ska arbeta som en oberoende kommitté. Ordförande för kommissionen blir professor emeritus i socialmedicin, Sven-Olof Isacsson.

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö ska ta fram förslag till strategier för att minska ojämlikheten i hälsa och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna. Kommissionen ska också, tillsammans med Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö, bana väg för nya synsätt, ett nytt tänkande och nya metoder för social hållbarhet och på så sätt skapa bättre förutsättningar för hälsa på lika villkor för Malmöborna.  

Problematiken som kommissionen ska ta sig an är komplex och kräver långsiktiga beslut och åtgärder, och därför ska lokala, nationella och internationella aktörer engageras i arbetet. I kommissionens uppdrag ingår det att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av ojämlikhet i hälsa. Strategierna som tas fram ska vila på vetenskaplig grund och faktiska förhållanden.

Tre områden prioriteras särskilt:

Barn och ungas uppväxtvillkor. Villkoren för barn och unga under uppväxten har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Malmö har en ung befolkning, vilket gör att de ungas livsvillkor är avgörande för Malmös utveckling.

Demokrati och inflytande i samhället. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har stor inverkan på hälsan eftersom det kan leda till känsla av maktlöshet.

Sociala och ekonomiska förutsättningar. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framförallt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

– Stora skillnader i hälsa mellan olika områden i Malmö är både orättvist och oetiskt, och det påverkar Malmös utveckling och förutsättningar för en god tillväxt och för att kunna bli en hållbar stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för trygghet, skola och välfärd, tillika folkhälsorådets ordförande.

– Kommission för socialt hållbart Malmö ska peka på vad vi behöver och kan göra lokalt, och vad vi behöver driva på nationellt för att förbättra förutsättningarna för Malmöborna. Med en befolkning där nästan hälften är under 35 år har vi helt enkelt inte råd att inte ge alla en chans, säger hon.

– Klyftorna ökar i vårt samhälle med mänsklig misär som följd. Det är viktigt att tänka långsiktigt för att vända den utvecklingen. Sociala satsningar idag ger effekt nu men framförallt på lång sikt. Arbetet med kommissionen är viktigt för att vi ska få mer kunskap om hur detta arbete kan bedrivas, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet, kultur och fritid.

– Kommissionen är startskottet för en viktig och nödvändig utveckling där malmöbors hälsa och välmående är i fokus. Nya grepp och vidgade vyer är en förutsättning för att lösa Malmös växande hälsoskillnader, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

 

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Thomé, 0735-85 07 92

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 14)

 

En bild på Sven-Olof Isacsson finns i den bifogade filen. Fotograf är Leif Johansson.