Skip to main content

Svenska och internationella konstnärer tävlar om utsmyckning vid Malmö Live

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:50 CEST

I samarbete med Malmö förskönings- och planteringsförening och hotellkedjan Nordic Choice arrangerar Malmö stad konsttävlingar för utsmyckning av Malmö Live och kvarteret runt om. Kommunstyrelsen avsätter 12 miljoner kronor under 2014 och 2015 för projekten.

Tävlingarnas programinriktning ställer krav på hög nationell och internationell klass samt att konsten ska illustrera begreppen ”Malmö i världen” och ”Malmö visar världen”. Varje tävling har en egen jury som består av representanter från bland annat Malmö stad, Malmö förskönings- och planteringsförening, Nordic Choice och kultursektorn.

Fyra tävlingar

Under våren har svenska och internationella konstnärer bjudits in till fyra olika tävlingar och ett särskilt uppdrag för utsmyckning av Malmö Live både inomhus och utomhus. Den sammanlagda investeringskostnaden för Malmö stad beräknas till 12 miljoner kronor.

 • Öppen tävling
  Öppen tävling för konstnärer med malmöanknytning för gestaltning av Malmö Lives nordöstra entréområde. Malmö stad finansierar 100% till en kostnad av 2,5 miljoner kronor.
 • Inre rum
  Fyra internationella konstnärer bjuds in att gestalta anläggningens inre rum. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och Nordic Choice. Malmö stad finansierar 50% till en kostnad av 4,5 miljoner kronor.
 • Yttre rum
  Fem internationella konstnärer bjuds in att gestalta anläggningens yttre rum mot kanalen. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö förskönings- och planteringsförening. Malmö stad finansierar 50% till en kostnad av 4,9 miljoner kronor.
 • Konstnärligt vattenspel
  Fyra internationella konstnärer med anknytning till Malmö bjuds in till gestaltning av vattenspelet på Dag Hammarskjölds torg. Malmö stad finansierar 100% inom ramen för Tekniska nämndens sedan tidigare beviljande objektsgodkännande för allmän platsmark.

Särskilt konstuppdrag till Kim Hedås

 • Ljudkonst på den nya gångbron 
  Malmö förskönings- och planteringsförening har gett tonsättare Kim Hedås från Stockholm i uppdrag att gestalta ett ljudkonstverk på den nya gångbron till kvarteret. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö förskönings- och planteringsförening. Malmö stad finansierar 10% till en kostnad av 100 000 kronor.

Kontakt
Gunnar Ericson, projektledare, 0708- 341397, gunnar.ericson@malmo.se
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Fakta Malmö Live
Malmö Live är Malmös nya mötesplats och rymmer ett nytt konserthus, en kongressanläggning och ett hotell i ett helt nytt kvarter som kommer erbjuda och bjuda in till möten och upplevelser. Malmö Live öppnar sommaren 2015.

Mer information om Malmö Live
Carolin Sjöholm, kommunikatör, 0709-341200, carolin.sjoholm@malmo.se