Skip to main content

Tabletter försvann från brukarens medicinskåp – händelsen Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 14:08 CET

Vid kontrollräkning saknades narkotikaklassade tabletter hemma hos en brukare. Nu rapporterar Stadsområdesförvaltning Norr händelsen enligt Lex Sarah.

Brukaren är ordinerad ett narkotikaklassat morfinpreparat i tablettform. Vid en kontrollräkning i oktober saknades det tabletter. Ett låsbart medicinskåp installerades samma dag. Trots detta saknades ytterligare tabletter vid nästa kontrollräkning en vecka senare.

Enligt ansvarig utredare rör händelsen stöld/svinn av läkemedel som misstänks ha begåtts av personal inom vård och omsorg.Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och utreds internt.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information
Charlotte Glimskog, avdelningschef vård och omsorg, Stadsområdesförvaltning Norr
Telefon: 040-34 58 73

Utsänt av: Sara Strand, kommunikatör, 0733-61 07 84.