Skip to main content

Täpp till luckor i bosättningslagen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 08:41 CET

Se över bosättningslagen, täpp igen de luckor som finns och förtydliga alla kommuners ansvar om att lagen är en bosättningslag och inte en tillfällig boplatslag. Den uppmaningen ger Malmös kommunstyrelse till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

När flera svenska kommuner nu, två år efter att bosättningslagen trätt i kraft, aviserar att de säger upp hyreskontrakten för personer som de blivit anvisade, riskerar etableringen av nyanlända åter att hamna på ett fåtal kommuner. Lagen behöver ses över, menar kommunstyrelsen i Malmö.

Brevet innehåller tre uppmaningar till Ylva Johansson:

  • Gör en skyndsam översyn av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Eventuella luckor ska täppas till.
  • Förtydliga alla kommuners ansvar om att lagen är en bosättningslag och inte en tillfällig boplatslag.
  • Värna om helheten i etableringsprocessen och ta ansvar för hela etableringstiden. Skapa ett stabilt och hållbart mottagande där etableringstiden i större utsträckning anpassas efter individens förutsättningar.

- När Sverige som mest behöver ordning och reda i flyktingmottagandet väljer kommuner som Vellinge och Staffanstorp att skapa oordning och kaos. De kommuner som även historiskt har låtit andra kommuner göra jobbet jagar nu kryphål i lagen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

- Jag är glad att vi i Malmö är överens över blockgränsen om att driva på för att alla Sveriges kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagandet och för integrationen. Tillsammans kräver vi att regeringen täpper till de eventuella luckorna i lagstiftningen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

- Jag är övertygad om att en jämnare fördelning av mottagandet över hela landet gör det enklare för nyanlända att snabbt komma in i samhället. Men då krävs det att alla kommuner är med och tar ett långsiktigt ansvar. Att efter två år lämna folk på gatan är både inhumant och osolidariskt. Om det krävs ytterligare lagstiftning för att dessa kommuner ska ta sitt ansvar välkomnar vi det, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Den nya bosättningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) trädde i kraft 1 mars 2016.

Beslutet är fattat i Kommunstyrelsens arbetsutskott där M och S finns representerade.

Se bifogat brev.

Kontakt:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Tel. 0735 79 97 01

Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.
0732 34 24 82

Karolin Högberg, pressekreterare
0708 13 24 54