Skip to main content

Tandvård och turism på yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 11:19 CET

360 platser – det blev Malmös tilldelning när Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade om utbildningar med start hösten 2010 och våren 2011. Det rör sig om tolv utbildningar, varav två i kommunal regi, inom bl a tandvård och turism.

Yrkeshögskola, YH, är en ny statligt finansierad utbildningsform. Alla eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan samlas under ett regelverk.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om vilka aktörer som får bedriva yrkeshögskola. I höstas genomfördes en ansökningsomgång för kursstart hösten 2010 och våren 2011.

Av 851 inkomna ansökningar har myndigheten godkänt 297, vilket motsvarar cirka 7 700 utbildningsplatser. Tolv av utbildningarna finns i Malmö. Det rör sig om 360 platser.

Service Manager – for future tourism är en tvåårig utbildning för blivande ledare och projektledare inom turismnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2003 och bedrivs av utbildningsförvaltningen. Den startar med 30 platser i höst.

Rönnens gymnasium utbildar blivande tandsköterskor. Den 1,5-åriga utbildningen startar i höst med 20 platser. Skolan har tidigare haft en i branschen välförankrad kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska.

Ytterligare åtta utbildningsanordnare i Malmö har godkänts för yrkeshögskola. Det handlar om utbildningar till bl a säljare, svetsspecialist, programvarutestare och fastighetstekniker.

Hela listan över utbildningar finns på www.yhmyndigheten.se

För ytterligare information kontakta:
Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad, 040-34 30 16

Malmö den 27 januari 2010

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen

Bifogade filer

Word-dokument