Skip to main content

Temadag om distansstudier på Stadsbibliotekets Lärcentrum torsdag 30 sept kl 10.00 – 16.00

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:00 CEST

”Frihetens och möjlighetens lärande”– en inspirationsdag om distansstudier

Distansstudier finns på alla nivåer, från SFI till universitet. Stadsbiblioteket och Vägledningscentrum i Malmö stad bjuder in studerande från vuxenutbildningar för att de ska få chansen att möta olika utbildare på Malmö lärcentrum, plan 2 i Slottet.

Under förmiddagen hålls en mässa med bland andra Hermods, Glokala Folkhögskolan, Rönnen och Komvux Pauli.

Programpunkter under eftermiddagen:

13:00 Personal från Malmö lärcentrum hälsar dig välkommen och presenterar sin syn på moderna tidens lärande.

13:30 Lärare från Högskolan i Jönköping informerar om kurser i digital bildbehandling och Photoshop på distans.

14:00 Karina Vamling från Malmö högskola inspirerar till språk och kulturstudier på distans.

Dagen vänder sig i första hand till de vuxenstuderande, men alla intresserade är välkomna att delta.

Kontaktperson: Stefan Wahlstedt, projektledare för Malmö lärcentrum, tel 0708-10 20 06, e-post stefan.wahlstedt@malmo.se

Om Lärcentrum
På andra våningen i Slottet har Stadsbiblioteket skapat en modern lärandemiljö där människor med olika erfarenheter och kunskaper kan träffas, diskutera och lära av varandra. Eller bara söka sig fram på någon av de 28 välutrustade datorerna – på Lärcentrum hittar man program som redigeringsprogrammet InDesign, fotobehandlingsprogrammet Photoshop och ritprogrammet Illustrator, men också bra hjälpprogram för dem som har dyslexi eller behöver läs- och skrivhjälp. Här finns både mac och pc, och man har tillgång till såväl scanner som skrivare. Malmö lärcentrum är gratis och öppet för alla. Verksamheten är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen. Webbadress: malmo.se/larcentrum

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se