Skip to main content

Testa översiktsplanen för Nyhamnen i 3D och VR

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 11:27 CEST

I Stadshuset kan du testa förslaget till översiktsplanen för Nyhamnen i virtual reality, foto Stadsbyggnadskontoret

Fram till den 1 september pågår utställningen av översiktsplanen för Nyhamnen. Under utställningsperioden kan Malmöborna tycka till och komma med synpunkter på planförslaget, testa förslaget i 3D och virtual reality eller följa med på en guidad vandring i området.

- Utställningsperioden är den sista möjligheten för allmänheten att komma med idéer och synpunkter på hur förslaget till översiktsplan för Nyhamnen kan förbättras, innan den antas av kommunfullmäktige. Vi har därför satt samman olika aktiviteter, där Malmöborna kan ta del av planförslaget och träffa oss stadsplanerare för att diskutera områdets utveckling, säger Lars Böhme, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Visualisering av planförslaget i 3D
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en visualisering av planförslaget i 3D. Här går det att skriva kommentarer direkt i förslaget, komma med idéer och synpunkter och även göra ett formellt yttrande om översiktsplanen.

Utställning i Stadshuset och Form Design Center
Den 15 maj till 30 juni finns en mindre utställning av planförslaget i Stadshusets foajé. Här går det också att se planförslaget i större format på vårt 3D bord.

Den 7 juni till 19 augusti finns även en utställning av planförslaget och en fysisk modell på Form Design Center.

Lunchsnack med VR glasögonen på
Passa på att diskutera planförslaget, ställa frågor och ta en titt i området med VR glasögonen på. Träffa våra stadsplanerare och 3D visualiserare på plats i Stadshuset.

När? 24 maj kl 12-13 och 30 maj kl 12-13
Var? Stadshuset August Palms plats 1

Guidad vandring i Nyhamnen Vi startar på Form Design Center med en inledande presentation av planförslaget. Därefter promenerar vi till några utvalda platser i Nyhamnen. Vi diskuterar och tittar på hur området ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden.

När? Den 12 juni kl 16.30-18.30
Var? Form Design Center, Lilla torg 9
Hur? Anmälan via webbsidan

Här har vi samlat all information
malmo.se/fopnyhamnen kan du:

  • läsa mer om förslaget till översiktsplanen
  • testa 3D visualiseringen av planförslaget
  • få information om aktiviteter
  • anmäla dig till guidad vandring i området
  • skicka in dina synpunkter på planförslaget


För närmare information kontakta:
Lars Böhme, projektledare stadsbyggnadskontoret, tel 0709-34 23 17
Elisabet Corengia, t f kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, tel 0709-34 23 93

Översiktsplanen blickar långt in i framtiden

Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen och bygger vidare på dess prioriteringar, strategier och planeringsriktlinjer. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

I Nyhamnen finns möjligheter att utvidga stadskärnan mot vattnet och skapa en attraktiv stadsdel med en spännande mix av gamla hamn – och industrimiljöer och ny bebyggelse. Fullt utbyggt kan området få upp till 9000 nya bostäder i en till stora delar urban innerstadsmiljö med hög täthet i de mest kollektivtrafiknära lägena. Här finns också utrymme för ett varierat näringsliv med 12 000 till 16 000 nya arbetsplatser.