Skip to main content

The Line i Malmö – Sveriges första ”Sharing Economy”

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 11:14 CEST

Snart kan du klicka dig till en ledig arbetsplats med The Line-appen!
Verksamheter och institutioner längs The Line samlades i förra veckan för en gemensam konferens på Media Evolution City. The Line är ett stadsstråk med fokus på innovation, utveckling och tillväxt. Malmö stads ”linje” går från Anna Lindhs plats till Skånes Dansteater.

– Grundtanken är att samla alla verksamheter utmed linjen och utnyttja den osynliga potential som utvecklas när verksamheterna sammanförs med varandra och som i slutändan leder till en ökad tillväxt för alla, något som vi i dagligt tal brukar kalla synergieffekter, säger stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson. The Line skall mera ses som ett pilotprojekt för hur samverkan mellan företagsutveckling och stadsplanering kan utvecklas.

The Line samlade över 70 deltagare från olika företag och institutioner, som alla diskuterade fram olika förslag och ideer hur man skulle kunna utveckla den existerande ”business community” och stadsmiljön. Vid konferensens slut enades man om att sjösätta ett gemensamt initiativ om ”Sharing Economy”. Sharing Economy handlar om hur man tillsammans kan utnyttja de resurser som finns i alla verksamheter och i stadsmiljön. Resurser som kan främja verksamheternas och institutionernas mission, arbete, innovation och tillväxt.

Per Riisom, initiativtagare och verksam som direktör i nätverket Nordic City Network menar att många resurser kan delas mellan verksamheter – ideér, produkter, kunder, medarbetare, kunskap, lokaler med mera. Hela denna process kan börja med kontorslokalerna. – Idag är det ju så att många kontorslokaler inte används, utan står tomma stora delar av dygnet menar Per Riisom.

– Låt oss utnyttja vår teknik, säger Eva Engquist, tidigare vice rektor på Malmö högskola, och utveckla en arbetsplats-app där man kan välja en tom arbetsplats utmed linjen. Detta är bara början. Mötet visade på att det finns en stor innovativ kraft i linjen. 

Läs mer om The Line:
malmo.se/vastrahamnen / Linjen - ett stråk i det fjärde stadsrummet

http://www.nordiccitynetwork.com/member-cities/malmoe/culture-and-urban-space/


För ytterligare information kontakta

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och ordförande i Nordic City Network 0709 -342298

Per Riisom, direktör, Nordic City Network, +45-26798292

Andreas Lundberg, Projektledare,Skanska, 0768-817162

Eva Engquist, Senior Advisor, Malmö högskola,0708-577914