Skip to main content

Tingsrätten ansåg inte att undersköterskor i hemtjänsten blivit uppsagda

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 13:03 CEST

Idag beslutade Tingsrätten fria Malmö stad i det mål där fyra undersköterskor i Västra Innerstaden, med hänvisning till att de fått nya anställningsavtal, ansett sig blivit uppsagda utan saklig grund.

I februari förra året beslutade Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning att splittra en hemtjänstgrupp och att förflytta de berörda undersköterskorna till andra likvärdiga arbetsuppgifter i förvaltningen. Undersköterskorna arbetade inom Mellanhedens upptagningsområde och utförde service- och omsorgsinsatser hemma hos äldre personer i egna lägenheter i anslutning till Gyllebogårdens vårdboende.

Anledningen till att hemtjänstgruppen, som bestod av elva medarbetare, splittrades var att arbetsgivaren bedömde att gruppens sammansättning inte fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Samtal fördes med de berörda undersköterskorna och efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna beslutade stadsdelsförvaltningen att förflytta medarbetarna till andra likvärdiga arbetsuppgifter. I enlighet med Malmö stads rutiner fick undersköterskorna då nya blanketter avseende anställningsavtal och anställningsvillkor. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om villkor som gäller i anställningen.

Fyra av de elva undersköterskorna i hemtjänstgruppen stämde därefter Malmö stad i Tingsrätten och krävde skadestånd för uppsägning utan saklig grund, med motiveringen att de fått nya anställningsavtal och därmed ansett sig ha blivit uppsagda från sina anställningar.

-Det känns bra att Tingsrätten nu har fastställt att Malmö stad hanterat ärendet på ett korrekt sätt. Det är dock trist att det blivit en rättslig prövning. Som arbetsgivare strävar vi efter att ha en öppen och god dialog med våra medarbetare, säger Västra Innerstadens personalchef Elisabeth Bengtsson Hall.

För mer information, kontakta Västra Innerstadens personalchef Elisabeth Bengtsson Hall, tel 0709-69 59 41.