Skip to main content

Tog tag i brukaren - mot brukarens vilja

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:30 CEST

Vid ett par tillfällen har medarbetare tagit tag i en brukare i en LSS-bostad för att möta brukarens utmanande beteende. Händelserna anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Att mot brukarens vilja begränsa med fysiska åtgärder för att möta ett utmanande beteende har inget stöd i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetssätten bygger på pedagogiska och frivilliga metoder. Därför bedöms det inträffade som ett allvarligt missförhållande och funktionsstödsnämnden anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg.

Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra att något likande inträffar på nytt. Arbetssätt och metoder i boendet har setts över. Personalen får även handledning och utbildning.

Kontaktperson: Åsa Qvarsebo, avdelningschef, funktionsstödsförvaltningen, 0768-75 47 41

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76