Skip to main content

Tolv lindrigt utvecklingsstörda elever från Groningen i Holland besöker Parkskolan, Malmös gymnasiesärskola.

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 11:03 CEST

I denna veckan(8-12 september) ska eleverna träna sig i engelska språket och skapa kontakter med ungdomar i samma situation i Malmö.

Under en hel vecka varar besöket och aktiviteterna är många. Besök på Fotevikens museum, besök i bokskogen, Barbeque på Ribban mm. Eleverna har 4 stycken lärare me d sig. Inför Sverigebesöket har eleverna spelat in en videofilm där de berättar för de svenska eleverna om sig själva och vad de förväntar sig av besöket i Sverige. Till våren är det dags för Parkskolans elever att göra ett studiebesök i Groningen. Det är tack vare EU-programmet Ungdom, som det här ungdomsutbytet blivit möjligt.

EU-programmet Ungdom riktar sig till ungdomar mellan 15-25 år och personer som arbetar med ungdomar. Programmet ger stöd till bl.a ungdomsutbyten, volontärprojekt, ungdomsinitiativ samt stödaktiviteter för ungdomsledare och finansieras genom EU-kommissionen. 520 miljoner Euro ska satsas under perioden 2000-2006. I Sverige handläggs EU-programmet Ungdom av Ungdomsstyrelsen. Tel 08-462 53 50, hemsida www.ungdomsstyrelsen.se/ungdom

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. De arbetar för att de nationella målen för ungdomspolitiken uppfylls samt för att förbättra ungdomars levnadsförhållanden och inflytande över samhällsutvecklingen.

För ytterligare in
formation om studiebesöket på Parkskolan, kontakta:
Marianne Dymling-Hjelm, rektor på Parkskolan 040-34 33 95 eller Kerstin Svahne / Birgit Engkvist 040-34 68 66 eller Skolsekreterare Helene Sjödin 040-34 68 66

Vänligen
Pia Oredsson
Informationschef på utbildningsförvaltningen
040-34 30 21