Skip to main content

Träd som dött av almsjukan ersätts

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:15 CEST

Tekniska nämnden har i dag tilldelats sammanlagt två miljoner kronor av kommunstyrelsen för att ersätta de träd som drabbats av almsjukan. Av stadens ursprungliga bestånd på drygt 30 000 almar finns det endast ett fåtal kvar. Pengarna ska fördelas över två år, 2012 och 2013.  

Träd är en av stadens viktigaste grönaste resurser och gör inte bara Malmö vackrare och mer trivsamt, utan är också viktiga ur miljösynpunkt: träd filtrerar upp damm, producerar syre, binder stora mängder bakterier och gaser och, inte minst, reducerar vindstyrkan.

– Träd berör djupt. Förutom ett miljömässigt ansvar att se till att staden har en hög biologisk mångfald, så finns en djupare relation mellan träd och människor. Träd betyder mycket känslor, minnen och upplevelser och att ha träd i den täta gröna staden är viktigt för oss, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

 

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 22)