Skip to main content

Trafikljus vid Klaffbron i Västra Hamnen ska ge färre köer

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:05 CEST

Korsningen Isbergs gata/Stora Varvsgatan i Västra Hamnen får trafikljus. Det beslutade tekniska nämnden på onsdagen. Förhoppningen är säkrare trafikmiljö och färre bilköer.

Trafiksituationen runt Klaffbron i Västra Hamnen riskerar att bli sämre om ingenting görs. Det är slutsatsen som dras i den analys av trafiksituationen som gjorts och är anledningen till att tekniska nämnden nu fattat ett beslut om att införa trafikljus i korsningen Isbergs gata/Stora Varvsgatan. Trafiksignalerna ska inte bara förhindra bilköer utan också göra trafikmiljön säkrare, bland annat för cyklister och gående. För att ytterligare förbättra trafiksituationen får bussar ett eget körfält och en egen trafiksignal, vilket kommer att underlätta för superbussarna som tas i drift i slutet av året.

Ärendet ska nu lämnas till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.

– Ibland, under vissa omständigheter, är en ljusreglering helt enkelt bästa lösningen för att hantera stora flöden av trafik. På denna plats i Västra Hamnen är en ljusreglerad korsning det som behövs för att sortera upp trafiken, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 23)