Skip to main content

Trafikplats Spillepengen byggs om

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:05 CEST

Utbyggnaden av Norra Hamnen innebär ökad belastning på trafikplats Spillepengen i Malmö och nu krävs nya lösningar för en bättre trafikmiljö. På onsdagen sa tekniska nämnden ja till en ombyggnation.

Norra Hamnen är under expansion för att bli ett framtida så kallat trimodalt logistikcentrum där fartyg, järnväg och väg samsas. Planerna innebär en ökad påfrestning på trafiken i området och på trafikplatsen. Ombyggnationen som tekniska nämnden sagt ja till ska göra det lättare för den tunga trafiken från Norra Hamnen att nå motorvägen, med syftet att förbättra miljön. Beslutet innebär också att ringvägarna kring Malmö stärks samt bättre gång- och cykelstråk. Ombyggnaden innebär att trafikplatsen får en planskild korsning, till skillnad från dagens utformning där Spillepengen till stor del är en oval cirkulationsplats med separat cykeltrafik.  

Ärendet ska nu överlämnas till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.

– Malmö behöver inte bara ordna plats för alla som vill bo här, det måste också finnas plats för deras arbetsplatser. I Norra Hamnen har vi stora möjligheter att skapa ett för Malmö och hela regionen unikt område med stor sysselsättningseffekt för staden. En förutsättning är då att Spillepengens trafikplats byggs om så att den tunga trafiken enkelt kan ta sig till och från hamnen, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 18)