Skip to main content

Tre års samarbete över sundet avrundas med fullsatt konferens

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 08:30 CEST

Öresundsregionen tar hållbar stadsutveckling på allvar. Den 30 september träffas kommuner och universitet från båda sidor sundet för att sätta agendan för framtida gränsöverskridande samarbete.

De senaste tre åren har kommuner och forskare från Sverige och Danmark i samarbetsprojektet Urban Transition Öresund verkat för att ta fram metoder och redskap för hur man kan fokusera på hållbarhet i alla nivåer av stadsplaneringen. När projektet nu lider mot sitt slut är det dags att dela med sig av resultaten – vilket görs på en stor konferens för stadsplanerare i Köpenhamn, som i år är Europas Green Capital under sloganen ”Sharing Copenhagen”.

– Det unika med Urban Transition Öresund är det täta samarbetet mellan forskningsinstitutioner och kommuner vilket resulterat i både kompensutveckling och kunskapsdelning, säger Johanna Block, projektledare, Malmö stad.

Urban Transition Öresund har bland annat analyserat och utvärderat olika finansieringsformer för hållbar utveckling och renovering.

– Projektet har bidragit till att stärka hållbarhet genom nya dialogformer i planläggningen, till exempel har man arbetat med att förbättra planläggningen genom ett brädspel som tar sin utgångspunkt i projektprocessen. Spelet har visat sig vara ett välfungerande dialogverktyg mellan kommunen och de externa aktörerna – och även med medborgarna, som även de är involverade i stadsutvecklingen, säger Anette Egetoft, specialkonsulent från Köpenhamns kommun.

I Urban Transition Öresund har man även formulerat ett manifest som kan inspirera planläggare i deras dagliga arbete – och stärka dialogen med privata byggherrar.

För mer information kontakta:

Naja Poulsen, projektledare, Lunds Universitet, LU Open, naja.poulsen@luopen.lu.se, tel +46 70 585 28 55

Anette Egetoft, specialkonsulent, projektledare, Köpenhamns kommun, aneget@tmf.kk.dk, tel: +46 46 2711 2859

Om Urban Transition Öresund

Urban Transition Öresund är ett danskt-svenskt samarbetsprojekt mellan Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Ballerup Kommune, Malmö stad, Lunds kommun samt Roskilde Universitet, Aalborg Universitet i Köpenhamn, Malmö Högskola, Lunds Universitet och SLU Alnarp. Projektet får stöd av EU Interreg IV.

Besök gärna vår hemsida: www.urban-transition.org