Skip to main content

Tre nämnder föreslås ta över ansvaret för skolan

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:15 CEST

Styrgruppen som arbetat med omorganiseringen av Malmö stads förskolor och skolor har nu presenterat ett slutligt förslag för kommunstyrelsen, som i sin tur godkänt det. Det man föreslår är en organisation bestående av en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasienämnd. Ansvaret som i dag vilar på stadsdelsfullmäktige och utbildningsnämnden tas över av en förskoleförvaltning, en grundskoleförvaltning och en gymnasieförvaltning. Tanken är att den nya organisationen ska inrättas den 1 juli nästa år.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober 2012.

– Rätten till en bra utbildning ska kompromisslöst gälla alla barn och unga oberoende av vilka deras föräldrar är och oavsett var i staden man bor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), skolkommunalråd.

– Dagens beslut om en ny skolorganisation är ett viktigt steg för att skapa en likvärdig skola. Vi riggar kommunens organisation utifrån förskolans och skolans behov. Vi skapar en tydligare styrning och ledning och bättre möjligheter att utkräva ansvar. Vi ska också bygga upp ett kraftfullt utvecklingsstöd, samla och stärka kompetensen och jobba systematiskt med forskning och beprövad erfarenhet. I den nya organisationen kan vi också planera för nya skolor och förskolor på ett bättre sätt.

– Målet med de samlade skolsatsningarna är att se till att undervisningen, och förutsättningarna ute i alla klassrum, i mötet mellan lärarna och eleverna, blir det bästa möjliga, så att alla elever får en riktigt bra och lyckad skolgång, säger hon. 

– Den nya organisationen ska nu ges ett innehåll som gynnar barns och elevers lärande genom att den pedagogiska personalen får bra förutsättningar för sitt arbete. Barns villkor ser olika ut i olika skolor. Vi vill ha en skola som utjämnar skillnader i livsvillkor därför är fördelningen av resurser viktig i det kommande arbetet med en ny organisation, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 33)