Skip to main content

​Trygghetshotellet Mathildenborgs avvecklas – fler äldre ska få ta del av resurserna

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:31 CET

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att trygghetshotellet Mathildenborg ska avvecklas från och med den 9 januari nästa år. Istället kommer det att göras satsningar som når fler äldre i Malmö med syftet att bryta isoleringen och öka livskvaliteten, i samråd med bland annat pensionärsorganisationerna.

Trygghetshotellet har sedan det öppnade 2009 varit en unik satsning. Gästerna har enligt egen bedömning checkat in av flera olika skäl, så som behov av gemenskap, miljöombyte, vila, sjukdom eller bortresta anhöriga. En stor andel har checkat in med anledning av att bostaden ska renoveras. Verksamheten har varit välfungerande och uppskattad av gästerna, men tyvärr har inte hotellets mål om 90 procents beläggning kunnat uppnås, vilket är anledningen till att man nu väljer att göra andra satsningar för att bryta äldres isolering och öka deras livskvalité. De närmare nio miljoner kronor som tidigare avsatts till verksamheten ska istället användas till satsningar på öppna mötesplatser runtom i staden, förebyggande hälsosamtal och för innovationer och utveckling som främjar äldres livskvalité. Detta ska arbetas fram tillsammans med Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet och civilsamhället.

– Det är inte ekonomisk försvarbart då endast 350 personer har nyttjat verksamheten. Det har gjorts stora insatser under åren för att marknadsföra och utveckla Trygghetshotellet, men trots det har efterfrågan varit låg. Dygnskostnaden blir orimligt hög. Även om jag vet att alla som har varit där är nöjda så ser jag det här beslutet som ett sätt att ta ansvar för skattepengarna, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– För få har besökt Trygghetshotellet. Med den här satsningen hoppas vi nå fler äldre i behov av stöd och gemenskap, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 16)