Skip to main content

Trygghetsmätning bland Malmöborna

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 11:20 CEST

Är du rädd för att gå på stan sent på kvällen? Känner du dig trygg i ditt område? Malmö stad i samarbete med Polisen i Malmö undersöker just nu vad malmöborna anser om tryggheten i sin stad. I en enkät som i dagarna skickas ut till 3000 slumpmässigt utvalda Malmöbor ställs frågor som ska utgöra underlag för framtida brottsförebyggande arbete.

Med trygghetsmätningen, som är en de
l i Malmö stads brottsförebyggande arbete – Malmö, en trygg och säker stad – vill man få större kunskap om medborgarnas upplevelse av ordningsstörning där man bor. Om man är orolig för att utsättas för brott, om man blivit utsatt för brott och om man avstått från olika aktiviteter på grund av det.

- Vi hoppas få fram fakta om vad folk faktiskt varit utsatta för, vilket innebär att vi kommer åt det mörkertal som uppstår när folk inte anmäler begångna brott. För kommunens del är det intressant
att få veta hur man uppfattar ordningen i sitt bostadsområde och i centrala Malmö, säger Mariana Mauritzon projektsekreterare gällande brottsförebyggande arbete.

Resultatet av trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av det brottsförebyggande arbetet framöver både inom Polisen och i Malmö stad. Statistiken kommer även att kunna brytas ned stadsdelsvis.

- Det innebär att till exempel Gatukontoret kan använda det i sin planering av den fysiska miljön, tex. tryggare gå ng och cykelvägar, och att socialarbetare och trygghetsvärdar direkt kan anpassa sitt dagliga arbete till hur det faktiskt ser ut, säger Mariana Mauritzon.

Mätningen genomförs i september månad. Resultatet kommer att redovisas under första delen av november.

För mer information, v.g. kontakta:
Mariana Mauritzon, Malmö stad
Tel 040 - 34 40 98

Thomas Andersberg, Polismyndigheten
040 – 20 31 52