Skip to main content

Trygghetsvärdar/Stadsdelsvärdar i Rosengård

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 13:52 CET

Ingress:
Stadsdelsvärdar är ett stöd i arbetet med att göra Rosengård till en attraktiv och trygg stadsdel.

Text:
Projektet startar första kvartalet 2004. Målsättning är att öka medborgarnas trygghet, enligt den årliga trygghetsmätningen med 2003 års mätning som referens, samt minska ordningsstörningar i form av skadegörelse och nedskräpning. Samverkan sker även med
föreningar och brottsförebyggande nätverk i stadsdelen.

Stadsdelsvärdarna kommer att ha stadsdelens yttre miljöer som arbetsfält. Huvuduppgiften är att arbeta brottsförebyggande genom att ha en vuxen närvarande som syns och ses av invånarna. Det totala antalet Stadsdelsvärdar har föreslagits vara sex stycken. De anställs av samma företag, Prime Security, som redan är entreprenör för trygghetsvärdarna i Malmö centrum.

Stadsdelsvärdarna rekryteras inom stadsdelen, då lokalkännedom anses eff
ektivt. Rekrytering sker genom AUC, Arbete och utvecklingscenter, Rosengård. Bemanningen ska bestå av arbetssökande inom stadsdelen som därigenom kan byta bidragsberoende mot arbetsinkomst.

Finansiering sker i huvudsak genom arbetsmarknadsmedel, och genom att de samverkande förvaltningarna delar övriga kostnader, ca 1 000 tkr

Projektet är ett samarbete mellan Stadsdelsförvaltningen i Rosengård, Gatukontoret, Serviceförvaltningen och Säkerhet och beredskapsavdelningen på Malmö brandkår.


I Malmö city har det sedan augusti 2002 funnits Trygghetsvärdar.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Konstantinides, Rosengård stadsdelsfullmäktige, 070-849 67 07, 040-34 34 63
Roger Niklewski, Rosengård Stadsdelsförvaltning, tel 040-34 63 70
Rolf Jonsson, Gatukontoret, tel 040-34 13 05
Ken Henningsson, Säkerhet och beredskapsavd Malmö Brandkår,
tel 040-34 28 30
Ingmar Simonsson, Serviceförvaltningen, tel 040-34 17 03