Skip to main content

Två allvarliga händelser på LSS–boende lex Sarah–anmäls till IVO

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 09:00 CEST

I ett LSS–boende i Malmö har det inträffat ett par händelser under våren som bedöms vara risker för allvarligt missförhållande som nu anmäls till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

I den ena situationen har en brukare kastat runt möbler i ett gemensamt utrymme vilket gjorde att de andra i LSS–boendet inte kunde vistas där. I samband med situationen har anställda ställt sig vid en dörringång för att stoppa brukaren från att lämna boendet.

Då insatser enligt LSS bygger på frivillighet bedöms händelsen vara en risk för ett allvarligt missförhållande, som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder som ska vidtas för att förebygga att liknande händelser inträffar på nytt är bland annat kompetenshöjande insatser till personalen.

I den andra situationen skulle en brukare få hjälp av personalen på morgonen. Men eftersom det tog tid att hjälpa en annan brukare, fick den berörda brukaren vänta. Det ledde till att brukaren blev liggande i sin säng en längre tid vilket medförde att brukaren inte fick stöd och hjälp i tid med sina morgonrutiner.

Då denna situation var en avvikelse från de rutiner som finns på LSS–boendet bedöms även denna händelse vara en risk för ett allvarligt missförhållande, som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Funktionsstödsförvaltningen följer upp för att säkerställa att inte fler liknande avvikelser från LSS–boendets rutiner ska uppstå.

Kontaktperson: Mats Bystedt, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0708-54 70 09

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Ingela Davidsson, kommunikationschef, funktionsstödsförvaltningen, 040-34 93 96