Skip to main content

Två JobbMalmö-chefer väljer att träda åt sidan

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 17:25 CEST

Med anledning av pågående utredning av JobbMalmö väljer affärsområdeschefen Ronny Hansson samt ställföreträdande chef på JobbMalmö Saida Sokolovic, självmant att träda åt sidan till den externa utredningen är klar första oktober. Deras beslut annonserades sent idag, eftermiddag.

I första hand är JobbMalmö en viktig verksamhet för många Malmöbor. Verksamheterna ska inte påverkas på grund av interna utredningar.

I andra hand är skälet en arbetsmiljöfråga. Det är orimligt att dessa två chefer ska kunna fungera effektivt i rådande situation.

En extern utredning ska påbörjas på JobbMalmö som initierats av kommunstyrelsen. Den ska vara klar senast första oktober. Utredningen måste fortgå utan att Ronny Hansson och Saida Sokolovic kan ha möjlighet att påverka den.

Ronny Hansson och Saida Sokolovic ska tillfälligt få andra arbetsuppgifter i serviceförvaltningen utanför JobbMalmö:s organisation till utredningen är klar.

Under utredningsperioden kommer Mats Linderholm, ställföreträdande förvaltningschef på serviceförvaltningen, att leda JobbMalmö:s ledningsgrupp. Linderholm ska även fungera som kontaktperson gentemot utredarna.


För mer information kontakta:

Mats Adolfsson, kommunikationschef på serviceförvaltningen, tel: 0709-348140, mats.adolfsson@malmo.se