Skip to main content

Undersökning om farliga kemikalier i leksaker och skor

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 15:15 CEST

Finns det farliga kemikalier i skor och leksaker? Har butikerna koll på vad deras varor innehåller? Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har i ett samarbetsprojekt besökt 24 skobutiker och 12 leksaksbutiker och presenterar nu resultaten i en rapport.

Spridningen av kemikalier i samhället via vanliga konsumentprodukter är ett problem som uppmärksammas allt mer. Miljöförvaltningarna i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm har sedan ett par år ett samarbete kring kemikalier i varor. Nu har en tidigare undersökning följts upp som fokuserar på leksaker och skor som kan innehålla särskilt farliga kemikalier.

Stickprov innehöll förbjudna klorparaffiner och höga halter ftalater

Vid besöken togs stickprov på varor för att analysera innehållet. Totalt valdes 34 varor ut för analys av ftalater och kortkedjiga klorparaffiner eller azofärgämnen.

Tre stickprover innehöll otillåtna halter av klorparaffiner och tre innehöll höga halter av ftalater. Dessa hittades i olika delar av en barntoffla inköpt i Stockholm och i en barnsandal inköpt i Göteborg. I Malmö hittades ämnen på kandidatförteckningen i en leksak och i en sko, men i halterna var under 0,1 procent i båda fallen.
- Skon säljs inte längre i butiken. Leksaksbutiken har goda rutiner för att begära in dokumentation för vilka kemikalier som finns i deras leksaker, men just i detta fall saknades rätt information från leverantören. Butiken ska nu stärka samarbetet med sina leverantörer, säger miljöinspektör Anna Löfström på miljöförvaltningen i Malmö.

I skobutiker som säljer impregneringsmedel granskades även märkningen på dessa, och i ett fall saknades produkten svensk märkning enligt reglerna.

Många butiker har kunskap om kemikalier
Ett viktigt syfte med undersökningen var att höja butikernas kunskap om kemikalier i varor och om reglerna kring kemikalielagen. Informationsplikten som butiker har, innebär att den som säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa särskilt farliga ämnen, måste inom 45 dagar, kunna informera om kunden frågar. Många av butikerna visade sig ha kunskap om att det finns regler och har rutiner för att kunna svara på kundernas frågor. Däremot är den bara hälften av butikerna som ställer krav på varornas kemikalieinnehåll i avtal med leverantörerna när de köper in varor.

Kontakt:
Malmö - Anna Löfström: Anna.Lofstrom@malmo.se, 040-34 08 33

Göteborg - Ulrika Siemers: ulrika.siemers@miljo.goteborg.se, 031-368 38 34

Helsingborg - Helena Carnerup: helena.carnerup@helsingborg.se, 042-10 50 35

Stockholm - Lena Embertsén: lena.embertsen@stockholm.se, 08-508 288 64


Bifogade filer

PDF-dokument