Skip to main content

Unescostatus till första centret för hållbar utveckling (Unescostatus till center i Botkyrka)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 11:20 CET

För att stärka arbetet för hållbar utveckling i ett samhälle med etnisk och religiöst blandad befolkning har Malmö stad tagit aktiv del för att ihop med Botkyrka och Eskilstuna kommun samarbeta med att etablera norra Europas första nu antagna Unesco-center, LUCS. Deltagande medlemskommuner driver minst ett pilotprojekt och Malmö stad driver den internt antagna Handlingsplanen mot diskriminering.

Unescocentret, vilket är placerat i Botkyrka, kommer att utveckla och sprida erfarenheter och goda exempel mellan olika delar i landet och mellan olika aktörer för att god kunskap och erfarenhet ska gå komma fler till del.

-  Vi har stora förhoppningar om att detta första svenska Unesco-center ska kunna bidra till att utveckla kunskapen om en socialt hållbar utveckling. Genom centret kan en fruktbar samverkan mellan offentlig förvaltning, forskning och inte minst civilsamhället utvecklas, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Unescocentret blir en mötesplats för olika aktörer kring frågor om en hållbar utveckling i ett samhälle med en etniskt och religiöst blandad befolkning. Sverige har en stark rättighetslagstiftning, men det räcker inte för att FN:s grundläggande fredstanke och för att andemeningen i FN-konventioner ska infrias i människors vardag:

En lag omfattar sällan det krav som också ställs på länderna att jobba med värderingar, relationer, etiska dilemma eller fördomsfullhet och stereotypa bilder som leder till konflikter och mindre tillgång till politisk, social och ekonomisk makt i samhället. Det Unescocenter vi nu etablerar fyller det tomrummet, säger Jens Sjöström (s) ordförande i Unescocentrets interimstyrelse.

Botkyrka, Malmö och Eskilstuna välkomnar resten av landet att engagera sig i Unesco LUCS.

Faktaruta:
Det är Svenska unescorådet som tilldelar den formella unescostatusen. Unesco LUCS invigs i Botkyrka under våren 2014. Aktiviteter inom Unescocentret bedrivs i alla medlemskommuner. Varje kommun driver minst ett pilotprojekt. Pilotprojekt som pågår:
Botkyrka: Antiryktesnätverk.
Eskilstuna: Interreligiös/interkulturell dialog.
Malmö: Handlingsplan mot diskriminering och rasism.

För ytterligare information, kontakta något av kommunalråden:
Jens Sjöström (s), Botkyrka, telefon: 0708-861101
Joel Hamberg (v), Eskilstuna, telefon: 0700-866523
Hanna Thomé (v), Malmö, telefon: 0709-134661

Eller ansvariga tjänstepersoner:
Helena Rojas, projektledare, telefon: 0708-861412
Vedad Begovic, Eskilstuna, telefon: 0739-504171
Irene Malmberg, Malmö, telefon: 0703-761019