Skip to main content

​Unga, gamla, amatörer och proffs – alla står i fokus för fritidsnämndens extrasatsningar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:30 CEST

Ökad delaktighet, barn och ungas fritidsaktiviteter och elitidrott står i fokus för fritidsnämndens särskilda satsningar under 2016. Extra pengar till föreningslivet och Malmö idrottsakademi gör att fler får möjlighet till fysisk aktivitet, både på amatör- och elitnivå.

Verksamheten Unga Mötes i Sofielund, UMIS, som framgångsrikt anordnar eftermiddagsaktiviteter för barn och unga i närområdet ska spridas till andra stadsområden i Malmö under året. För detta, liksom för att utveckla den befintliga verksamheten, tilldelas Hela Malmö en halv miljon kronor. I Sofielund har UMIS bidragit till att unga har blivit mer föreningsaktiva, till att förbättra den fysiska och sociala utvecklingen och till bättre relationer mellan barn och vuxna.

Malmös föreningsliv spelar en viktig roll i arbetet med att skapa bra förutsättningar för delaktighet och aktivitet bland nyanlända och det finns en stark vilja bland stadens föreningar att nå nya Malmöbor. För att öppna upp för fler aktiviteter för asylsökande och flyktingar i alla åldrar avsätts sammanlagt en miljon kronor av fritidsnämndens budget till insatser för gruppen, varav en halv miljon kommer från regeringens tilläggsbudget.

Vidare görs det en satsning på att utveckla elitidrottare genom ett extra stöd till Malmö idrottsakademi. Efterfrågan på akademins verksamhet har ökat, vilket kräver mer resurser. Akademin tar varje år emot 70 elitidrottare som vill kombinera sina sportsliga satsningar med universitetsstudier och erbjuder dem topputrustning och spetskompetens. Malmö stad gör detta i samarbete med andra skånska kommuner och Region Skåne.

Andra satsningar under året är förbättrad tillgänglighet vid stadens idrottsanläggningar. Det planeras därför för en allmän översyn samt förbättringar, så som belysning och lokalåtgärder, bland annat på Rosengårds IP.

– Vi har valt att göra en rad extra satsningar där vi ser särskilda behov. Målet är att aktivera fler på sin fritid, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och fritidsnämndens ordförande.

– Malmö är Sveriges föreningsvänligaste kommun och vi kommer att fortsätta stödja såväl elit- som amatörföreningar. Nu gör vi satsningar så att Malmöborna kan erbjudas en ännu bättre fritid, säger Ala Eddin Al Qut (MP), vice ordförande i fritidsnämnden.

Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Ala Eddin Al Qut, 0762-34 05 35

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16