Skip to main content

Ungdomar arrangerar konferens om trygghet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 09:30 CET

Stadsområde Söders ungdomsråd

Den 23:e januari anordnar ungdomsrådet i stadsområde Söder en heldagskonferens på temat trygghet. Det blir workshops, föredrag och paneldebatt med inbjudna gäster som Andreas Schönström (S), Polisen i Malmö och Rädda barnen. Konferensen är ett tillfälle för Malmös ungdomar att träffas och diskutera vad som behöver bli tryggare i staden och hur vi tillsammans kan göra det möjligt.

När Stadsområde Söders ungdomsråd bildades för drygt ett år sedan bestämde de att frågor om trygghet skulle vara högst upp på agendan. De kom också fram till att de ville anordna en konferens om trygghet – av, för och med ungdomar.

– Den här konferensen är helt och hållet skapad av ungdomarna, både till innehåll och utformning, säger Jasmina Cordero från Stadsområdesförvaltning Söder. Under dagen kommer deltagarna få chans att diskutera hur olika aktörer kan arbeta ihop för att göra Malmö till en tryggare stad. De kommer också få möjlighet att lära sig mer om vilka rättigheter man som medborgare har och hur det polisiära arbetet fungerar, säger Jasmina Cordero.

På plats i Stadshuset under dagen är bland annat kommunalrådet Andreas Schönström (S), representanter för Polisen i Malmö och olika ideella organisationer såsom Rädda barnen och Malmö mot diskriminering. Det blir föredrag och workshops samt en avslutande paneldebatt med ideella organisationer, politiker och ungdomsrådet. Konferencier är Behrang Miri.

Konferensen är begränsad till särskilt inbjudna personer, men journalister är välkomna från kl. 14.30. Möjlighet till intervjuer finns under fikapausen och efter paneldebatten. Konferensen äger rum i Stadshuset, sal Stortorget. Se program här: Program trygghetskonferens

Kontakt:

Jasmina Cordero, samordnare stadsområde Söders ungdomsråd, 0732-36 01 52, jasmina.cordero@malmo.se

Arwin Sohrabi (S), ungdomsrådets ordförande samt ledamot i Stadsområdesnämnd Söder, 0705-71 36 90, arwin.sohrabi@malmo.se

Utsänt av: Caroline Holgerstein, kommunikatör Stadsområdesförvaltning Söder, 0708-82 06 38, caroline.holgerstein@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument