Skip to main content

Ungdomsatsning nominerat till GötaPriset

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2011 11:09 CET


Malmö stads ungdomssatsning SEF Unga har nominerats till Götapriset, ett pris för detbästa utvecklingsprojektet i offentlig sektor i Sverige.

SEF Unga har jobbat som ett bemanningsföretag inom kommunal förvaltning och erbjudit en visstidsanställning på minst sex månader. Ungdomarna har fått arbetslivserfarenhet, referenser och hjälp med coachning och matchning mot den vanliga arbetsmarknaden.

Under 2010 rekryterades 125 ungdomar till SEF Unga och en anställning på minst 6 månader.

- rt arbete har utgått från att ungdomar är en positiv kraft på våra arbetsplatser. Ungdomarna är vår framtid och vi måste investera i och ta tillvara på det, säger Kent Berglund.

Ungdomarna anställdes av Serviceförvaltningen inom Malmö stad med ungdomslöner. Målethar varit att 65 procent av ungdomarna ska ha påbörjat en riktig anställning eller börjat studera inom tre månader efter sin visstidsanställning.

Alla nomineringar presenteras på Kvalitetsmässan den 15-17 november på Svenska Mässan i Göteborg.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

Fakta:

Under 2010 satsade Malmö stad 50 miljoner kronor på sysselsättning åt unga Malmöbor i extrasatsningen "Unga Malmö".

Jobben togs fram både i befintliga och helt nya verksamheter inom Malmö stad.

För ytterligare information kontakta:

Kent Berglund

Projektledare SEF Unga

040-34 37 09

0702-11 58 41

Pressfrågor:

Klas Andersson

Press- och medieansvarig

040-34 11 22

0708- 12 88 59

klas.andersson@malmo.se