Skip to main content

Unikt samarbete mellan Posten och Malmö stad ger anställningar åt unga i Södra Sofielund

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2012 09:58 CET

Nu får unga vuxna i Seved chans att arbeta som brevbärare. Efter förra årets händelser då anställda vid Posten utsattes för hot  startar Malmö stads områdesprogram Seved och Posten ett pilotprojekt. 

– Vi var oroliga för hur vi skulle kunna hantera postutdelningen framöver, säger Rolf Weiffert, distriktschef på Posten. Inte minst efter att en budbil stoppats inom området och där chauffören hotats. Även hot mot brevvbärare i delar i området var oroande för oss.

Mellan Områdesprogrammet och Posten påbörjades diskussioner kring hur kända ansikten inom ett område kunde skapa större förståelse för Postens arbete. Idéen kläcktes att skapa ett arbetsmaknadsprojekt där unga vuxna från området under en period anställs som brevbärare.

– Under sex månader kan vi nu anställa två unga vuxna från området, berättar områdeskoordinator Hjalmar Falck. Tanken kom bland annat från den forskning som visar betydelselsen av att använda personer som är väl förankrade och som kan bidra till att utveckla området.

Arbetsmarknadsprojketet är ett försök på sex månader där två från Södra Sofielund kommer att anställas från 1 februari 2012.  Båda är anställda av Jobb Malmö och får stöd och coachning från både staden och Posten i sitt arbete.

– Det är ett unikt samarbete, säger Rolf Weiffert. Nu har det varit problemfritt under en period. Men vi vill vara säkra på att det ska fungera och då är det intressant med det här samarbetet.

 Just nu pågår intervjuer med ett antal sökande med både Postens och Jobb Malmös rekryterare. Ingen anställd kommer att behöva sluta. Området som berörs är omkring 500 hushåll.

– Det här skapar nya möjligheter för sysselsättning och fler unga vuxna får inblick i hur Posten arbetar, säger Anders Malmquist, förvaltninsgchef i Södra Innerstaden. Vår grundidé är just att ge fler möjligheter till sysselsättning och skapa intresse för jobb inom många sektorer.

 

 För mer information:    Rolf Weiffert 040-14 94 20, distriktschef Posten

                                                 Hjalmar Falck, 040-34 57 50, Områdeskoordinator

                                                 Anders Malmquist, 0708-540208, förvaltningschef

Pressmöte:                   kl 11.00  idag fredag 13/1 på Områdeskontoret, Sevedsgatan 4.

                                     På mötet medverkar även rekryterare från Posten.