Skip to main content

Uppföljning av bostadsplanering och byggande

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 07:22 CET

”Kvartalsrapport – uppföljning av bostadsplanering och byggande” är en ny sammanställning från Malmö Stadsbyggnadskontor för att tätare kunna stämma av och följa upp bostadsplaneringen och bostadssbyggandet.

Den presenteras fyra gånger per år och redovisar antalet detaljplaner, bygglov/bygganmälan och byggstarter som avser nyproducerade bostäder, och hur många lägenheter samt småhus dessa avser.

Kvartalsrapport

Kontaktperson

Annika Reischmann

Tel. 040-34 24 86

annika.reischmann@malmo.se