Skip to main content

Uppgörelse klar mellan S, V och MP i Malmö: En gemensam politik för att möta svåra utmaningar!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:25 CEST

Malmö 2010 10 28

Alla detaljer är nu på plats och det står klart hur Malmö kommer att styras under de närmaste fyra åren.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om en politisk plattform för den kommande mandatperioden.

Bland annat vill man undersöka möjligheten att inrätta en social investeringsfond för att förstärka insatserna mot utsatthet och ohälsa, ta kommunala krafttag för att undvika fler situationer där oseriösa fastighetsägare låter sina hyresrätter förfalla, stabilisera utsatta områden, göra en översyn av vilka avgifter som drabbar fattiga barnfamiljer, och skärpa kraven på en fungerande busstrafik.

Samtidigt har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat hur deras förtroendeposter ska fördelas i de olika nämnderna och styrelserna.

Redan tidigare har det framgått att Socialdemokraterna minskar antalet kommunalråd till fem, en rimlig följd av valresultatet, liksom att Miljöpartiet tillsätter två deltidskommunalråd och att två personer får dela Vänsterpartiets kommunalrådspost.

Nu är det också klart att Socialdemokraterna för första gången släpper ordförandeposter till sina samarbetspartier. Miljöpartiet får tre ordförandeposter - i stadsdelarna Södra Innerstaden och Kirseberg samt i Servicenämnden. Vänsterpartiet får ordförandeposten i Kulturnämnden. Detta är enligt de tre partierna en naturlig följd av de utfästelser man gjorde i valrörelsen om att fördjupa sitt samarbete.

Alla de rödgröna partierna kommer att vara representerade i samtliga nämnder och styrelser, vilket är en nödvändig förutsättning för att samarbetet ska fungera. I syfte att tydliggöra majoriteten har man dessutom bestämt att besätta ordförandeposten och första viceordförandeposten i nämnder och styrelser, medan oppositionen besätter andra viceordförandeposten.

– Vi gick till val på att styra Malmö tillsammans och nu presenterar vi vår gemensamma politik. Vi står inför svåra utmaningar i ekonomin under de kommande åren. Arbetslösheten väntas vara mycket hög och skatteintäkterna ger anledning till oro. Samtidigt har finansminister Anders Borg dragit åt svångremmen. Situationen blir mycket svår för kommunerna och där måste vi intensifiera våra ansträngningar för att fortsatt ha ordning i ekonomin och resurser till välfärdssatsningar, säger Ilmar Reepalu, som av Socialdemokraterna nominerats till posten som kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har kommit överens om en bra politisk plattform och jag ser verkligen fram emot att förverkliga den. Den sätter fokus på välfärden, hur välfärden kan utvecklas och göras tillgänglig för alla. Som antirasist och feminist är jag glad för att vi lyfter upp papperslösas situation och att vi har många förslag på hur vi ska göra Malmö till en kommun som står i bräschen för jämställdhet, säger Hanna Thomé, som utsetts av Vänsterpartiet att vara en av partiets kandidater till den delade kommunalrådsposten.

– Vi presenterar idag en stark rödgrön politisk plattform som kombinerar solidarisk välfärdspolitik med vässade ambitioner inom hållbarhetsområdet. I en tid som kan upplevas som mörk är det viktigt med framtidsvisioner. Vi har strategier för hur vi ska bemöta utmaningar som ojämnt fördelad folkhälsa och för hur Malmö ska fortsätta växa hållbart, säger Karolina Skog, som nominerats av Miljöpartiet till kommunalråd för framtidens trafik. 

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Hanna Thomé, 0735-85 07 92

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Bifogade filer

PDF-dokument