Skip to main content

Uppräkning av kommunala arvodena för 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:09 CEST

Malmö 2009 04 08

De fasta arvodena till ordförandena och vice ordförandena i Malmös kommunala nämnder och styrelser, till kommunalråden samt till förtroendevalda i stadsdelsfullmäktige höjs i år med 3,64 procent i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.

Det har kommunstyrelsen beslutat.

I gällande fullmäktigebeslut slås fast att arvodena för de aktuella uppdragen ska ske med motsvarande den generella löneökningen för den kommunala personalen året före uppräkningsåret, det vill säga i det här fallet år 2008.

Rent formellt skulle uppräkningen, enligt den beslutade modellen, hamna på cirka 4,5 procent, men sedan hänsyn tagits till Kommunals särskilda avtalskonstruktion har man i stället kommit fram till att uppräkningen under 2009 ska begränsas till 3,64 procent.

Arvodena räknas alltså upp med ett års eftersläpning och de nya arvodena gäller från 1 januari i år.

Kontaktpersoner

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070 623 85 71

(Ärende 13)