Skip to main content

Utbildningsprogram för småbarnsföräldrar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 11:54 CET

COPE-föräldrarutbildningsprogram riktas nu även till föräldrar, som har barn i åldern 3-6 år, det vill säga förskoleåldern.
I Rosengård har föräldrautbildningsprogrammet hittills endast genomförts med skolbarnsföräldrar.

Det viktigaste målet för föräldrarutbildningen är att tidigt bryta negativa samspelmönster och istället förstärka positiva beteenden och det görs bland annat genom att föräldrarna lär av varandras erfarenheter och konsekvenser, säger Rita Cifliku, föräldrarbrobyggare.

Föräldrarutbildningen riktar sig till alla föräldrar som vill få lite skjuts i föräldrarrollen. Gemensamma lösningar tas fram genom gruppdiskussioner, analys av videoinspelade problemsituationer och rollspel.

Utbildningen utförs av Cope-ledare från Individ och familjeomsorgen, Föräldrarbrobyggare och Resurs Team för barn och ungdom.

Inom Välfärd för alla – det dubbla åtagandet, betonas vikten av att stärka föräldrarrollen och att öka medverkan i skolan. Ett sätt att göra detta är att erbjuda stöd i form av föräldrarutbildning.

För ytterligare information kontakta:
Rita Cifliku, Föräldrarbrobyggare, Rosengård stadsdelsförvaltning, tel 040-21 11 80, 073-500 360 82 e-post:rita.cifliku@pub.malmo.se