Skip to main content

Utbyggnaden av sydvästra Malmö fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:45 CET

Malmö 2010 11 11

Utbyggnaden av sydvästra Malmö fortsätter. I dag beviljade stadsbyggnadsnämnde bygglov för ett flertal projekt i området.

PEAB beviljades bygglov för 39 bostadshus utmed Slättängsvägen vid Kalkbrottet i Klagshamn. Inom området kommer det att byggas flera olika typer av hus; friliggande hus, radhus samt kedjehus i två varianter.

Det kommer också att byggas 25 nya bostadshus öster om Klagshamnsvägen i Bunkeflostrand. Stadsbyggnadsnämnden beviljade i dag NCC Boende AB bygglov. Husen uppförs i 1- och 1 ½ -plan med egen tomt. I området kommer det också att uppföras en lekplats.

Skanska Nya Hem AB har beviljats bygglov för uppförandet av sju stycken bostadshus vid Sjötorps Ängar i Tygelsjö. Bostäderna är ännu ett steg i färdigställandet av området inom Sjötorps Ängar, som ska bli ett attraktivt och modernt bostadsområde.

Skanska Nya Hem AB har beviljats bygglov för av 19 bostadshus, så kallade ”Uniqhus” i fem olika varianter. Bostäderna kommer att uppföras i området Strandgränd, beläget norr om Naffentorpsvägen i Bunkeflostrand. Det kommer också att uppföras ett miljöhus i bostadsområdet. 

– Konjunkturen inom bostadsbyggandet i Malmö har nu nått en sådan nivå att det även börjar byggas småhus. Det är glädjande för det innebär att fler kan välja att bo kvar i Malmö, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende D1, D2, D3 och D5)